Ewch i’r prif gynnwys

Cynhadledd arloesedd rhanbarthol yn dod i Gaerdydd

02 Tachwedd 2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

 Glamorgan sign

Bydd cynhadledd ryngwladol flaenllaw yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Caerdydd yr wythnos hon.

Bydd mwy na 100 o ymchwilwyr rhyngwladol, llunwyr polisïau ac ymarferwyr yn rhannu syniadau am systemau arloesi trefol a rhanbarthol, datblygiad rhanbarthol, a pholisïau arloesedd rhanbarthol. Bydd yr 11eg Cynhadledd Polisïau Arloesedd Rhanbarthol 2016 yn cynnwys anerchiadau gan academyddion blaenllaw o Awstria, Norwy, y Weriniaeth Tsiec a Chanada.

Dywedodd yr Athro Kevin Morgan, Athro Llywodraethu a Datblygu, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio: "Rydym yn hynod falch bod Caerdydd wedi'i dewis i gynnal y digwyddiad rhyngwladol blaenllaw hwn, gan mai hon yw'r brif gynhadledd academaidd ym maes astudiaethau arloesedd rhanbarthol. Mae digwyddiad eleni yn dangos bod y ddealltwriaeth sydd gennym o arloesedd yn brysur newid, oherwydd mae arloesedd cymdeithasol bellach yn cael ei ystyried yr un mor bwysig ag arloesedd technolegol, a gall prifysgolion chwarae rhan fawr yn y byd newydd hwn os ydynt o ddifri am eu cenhadaeth sifig".

Cynhelir y digwyddiad yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yn Adeilad Morgannwg ar 3 a 4 Tachwedd.

Bydd y cynadleddwyr yn ymchwilio i'r heriau sylweddol y bydd llunwyr polisïau yn eu hwynebu, gan gynnwys sut i sbarduno ffyrdd newydd o arloesi, systemau arloesedd trefol o'u cymharu â rhai gwledig, dulliau newydd o gyfnewid gwybodaeth, arloesedd ar draws ffiniau a gwledydd, a'r rôl y mae prifysgolion yn ei chwarae mewn arloesedd rhanbarthol. Am ragor o fanylion ewch i: http://www.cardiff.ac.uk/cy/conferences/2016-regional-innovation-policies-conference

Rhannu’r stori hon