Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogi myfyrwyr sy'n dioddef trais rhywiol a cham-drin domestig

16 Medi 2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Contact details for the TALK campaign to tackle domestic abuse and sexual violence

Mae partneriaeth TALK yn cael ei lansio heddiw. Partneriaeth yw hon rhwng y Brifysgol ag elusen Atal y Fro, a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddau, a'i nod yw amlygu a chefnogi myfyrwyr sydd yn/wedi dioddef trais rhywiol a cham-drin domestig.

Mae acronym Saesneg ‘TALK’ yn golygu Dweud, Cynghori, Gwrando a Chadw'n Ddiogel. Ei nod yw mynd i'r afael â thrais rhywiol a cham-drin domestig drwy amlygu a chamu i mewn yn gynnar; cynyddu hyder dioddefwyr i roi gwybod, ac annog camau atal.

Mae Atal y Fro wedi cyflwyno cynghorydd annibynnol fydd yn ddolen gyfeirio benodol i ddioddefwyr trais rhywiol a cham-drin domestig. Bydd hefyd yn rhoi hyfforddiant i diwtoriaid personol a staff Cwnsela a Lles, Undeb y Myfyrwyr a'r Gwasanaethau Diogelwch.

Bydd y Cynghorydd Annibynnol yn gweithio gyda grwpiau staff a myfyrwyr i wella eu dealltwriaeth o drais rhywiol a cham-drin domestig, yn ogystal â phwysigrwydd herio a rhoi gwybod am ymddygiad amhriodol.

Julie Grady, John Cowley, Hollie Vice President for Welfare (Students' Union) and South Wales Police

Dywedodd Ben Lewis, Cyfarwyddwr Cefnogi a Lles Myfyrwyr: "Efallai mai Tiwtor myfyriwr neu aelod o staff sydd â'r cyfle gorau i sylwi ar newid mewn ymddygiad myfyriwr o ganlyniad i ddioddef trais rhywiol neu gam-drin domestig. Rydym eisoes yn gweld sut mae ein staff wedi elwa ar yr hyfforddiant y maen nhw wedi'i gael.

"Mae gallu cael cynghorydd annibynnol a phwrpasol y gall myfyriwr gyfeirio ato, yn amhrisiadwy. Drwy weithio gyda'n gilydd gallwn sicrhau bod unrhyw fyfyriwr sydd wedi'i effeithio yn cael y gofal a'r gefnogaeth orau."

Dywedodd Kay Quinn, Cyfarwyddwr Atal y Fro: "Rydym yn falch iawn o fod yn symud y prosiect hwn yn ei flaen, a bod mewn sefyllfa i helpu staff a myfyrwyr y Brifysgol i ddeall y cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â thrais rhywiol a cham-drin domestig, a chefnogi dioddefwyr.

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddau De Cymru "Mae ein myfyrwyr yn ne Cymru yn gymuned unigryw. Mae'r rhan fwyaf yn ifanc, gyda llawer yn byw oddi cartref am y tro cyntaf. Maent yn aml yn agored i niwed gan nad yw'r rhai sy'n eu cefnogi fel arfer, fel eu rheini neu eu ffrindiau, o'u cwmpas i wneud hynny.

"Dyma pam ei bod mor bwysig bod cynghorydd arbenigol ac annibynnol ar gael ar gyfer myfyrwyr a staff y Brifysgol fydd yn rhoi hyfforddiant sydd wedi'i dargedu ac yn bwynt cyfeirio penodedig.

Os ydych yn/wedi dioddef trais rhywiol neu gam-drin domestig, siaradwch â'r Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr neu cysylltwch â Julie Grady, Arbenigydd Annibynnol - 07787 508719 neu julieg@atalyfro.org

Rhannu’r stori hon