Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr cyflawniad oes i athro Ysgol Busnes Caerdydd

1 Rhagfyr 2023

Mae Rick Delbridge, Athro Dadansoddi Sefydliadol, wedi ennill Gwobr Cyflawniad Oes Richard Whipp, o'r Academi Rheolaeth Brydeinig (BAM) yn y Gynhadledd BAM2023 eleni.

BAM yw'r awdurdod arweiniol ar faes academaidd rheolaeth yn y DU, gan gefnogi a chynrychioli'r gymuned o ysgolheigion ac ymgysylltu â chyfoedion rhyngwladol.

Sefydlwyd y wobr er cof am yr Athro Richard Whipp i gydnabod ei gyfraniad sylweddol i ddatblygu'r Academi. Roedd yr Athro Whipp yn Gadeirydd BAM a hefyd Athro Rheoli Adnoddau Dynol Ysgol Busnes Caerdydd ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd.

Cafodd yr Athro Delbridge ei enwebu am y wobr am ei gyfraniad ysgolheigaidd rhagorol i faes trefniadaeth a theori rheoli, ei gyfraniad sylweddol i BAM a'r cymunedau Busnes, Rheolaeth a Gwyddorau Cymdeithasol ehangach, gan gynnwys sawl rôl gyda'r ESRC ac fel arweinydd academaidd ar gyfer datblygu parc gwyddorau cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, sbarc|spark. Gwnaed yr Athro Delbridge yn Gymrawd BAM yn 2013 a derbyniodd Fedal BAM am Arweinyddiaeth yn 2020.

"Mae hon yn anrhydedd fawr i mi fy hun ac Ysgol Busnes Caerdydd lle rwyf wedi treulio fy ngyrfa gyfan. Rwy'n ddiolchgar i'r Academi a hefyd yn diolch i'r cydweithwyr cefnogol ac ysbrydoledig niferus yr wyf wedi gweithio gyda nhw. Un o'r rhain oedd Richard felly mae'n arbennig o braf derbyn y wobr hon a enwyd er anrhydedd iddo gan ei wraig, Anne."
Yr Athro Rick Delbridge Professor of Organizational Analysis

"Mae'r gwahaniaeth hwn yn adlewyrchu cyfraniad gyrfa sylweddol Rick at ymchwil a meithrin gallu ym maes busnes a rheolaeth. Mae arwyddocâd arbennig i'r wobr gan fod Richard Whipp yn gydweithiwr da iawn i ni a Chyfarwyddwr Ymchwil yr ysgol fusnes am flynyddoedd lawer ac rwy'n siŵr y byddai'n falch iawn o gyfraniad Rick. Llongyfarchiadau gwresog i Rick ar y cyflawniad haeddiannol hwn."
Yr Athro Rachel Ashworth Deon Ysgol Busnes Caerdydd

Cyflwynir y wobr ym mhob Cynhadledd Flynyddol BAM ac fe'i cynlluniwyd i wobrwyo cwrs gyrfa ym maes Busnes a Rheolaeth.

Rhannu’r stori hon