Ewch i’r prif gynnwys

Llyfr newydd yn archwilio cerddoriaeth y teulu Strauss

19 Mehefin 2023

Image of people dancing

Bydd llyfr newydd gan yr Athro Emeritws David Wyn Jones yn cael ei gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Caergrawnt ym mis Mehefin 2023: The Strauss Dynasty and Habsburg Vienna.

Mae cerddoriaeth teulu Strauss - Johann a'i dri mab, Johann, Josef ac Eduard - yn boblogaidd tu hwnt. Ac eto, mae bywgraffiadau presennol wedi methu â gwneud cyfiawnder â'u presenoldeb mewn hanes cerddorol. O ganol y 1820au i'r Rhyfel Byd Cyntaf roedd cerddoriaeth y teulu yn bresenoldeb cyson yng nghymdeithas Fiennaidd, wrth iddi symud rhwng neuadd ddawns, neuadd gyngerdd a theatr.

Yn cael ei hedmygu'n eang gan gyfansoddwyr o Berlioz i Wagner, Brahms i Schoenberg, roedd y gerddoriaeth yn croniclo agweddau a phryderon cymdeithas ehangach, diwylliannol, cerddorol a gwleidyddol. Mae'r bywgraffiad cyfunol hwn yn ceisio adennill y presenoldeb ehangach hwn.

Ysgrifenna David Wyn Jones: "Rwyf bob amser wedi hoffi cerddoriaeth teulu Strauss ac yn teimlo bod ei bresenoldeb hanesyddol yn cael ei danbrisio, yn rhannol oherwydd y rhaniad anffodus, a chamarweiniol sylfaenol, rhwng cerddoriaeth ddifrifol a cherddoriaeth ysgafn.

"Mae'r Emperor Waltz yn parhau i fod yn un o'r gweithiau mwyaf poblogaidd gan Johann Strauss ifanc. Yn ystod fy ymchwil roeddwn yn arbennig o falch o ddarganfod paentiad dyfrlliw yn dyddio o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg o'r enw 'Kaiser-Walzer'. Mae'n dangos yr Ymerawdwr Franz Joseph, yn eistedd mewn dawns gymdeithas ac yn dyst i'r dawnsio i gerddoriaeth Johann Strauss. Mae wedi'i atgynhyrchu ar glawr y llyfr."

Rhannu’r stori hon