Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion tudalen flaen! Myfyrwyr yn ysgrifennu i lais ar-lein arweiniol ar gyfer y gyfraith a chyfiawnder

9 Ionawr 2023

Mae grŵp o ohebwyr o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn cyfrannu at y llais ar-lein blaenllaw ar gyfer newyddion cyfraith a chyfiawnder.

Ers mis Hydref 2022, mae The Justice Gap, cylchgrawn ar-lein am gyfraith a chyfiawnder wedi cael myfyrwyr y gyfraith o Gaerdydd, Sydney Bevan, Henson Kwok, Thomas Martin, Kate Millinship, Dyana Parmar, Chelsea Phillips, Lauren Terrell a Beatrice Yahia yn ysgrifennu ar ei gyfer ar ystod o materion cyfoes pwysig.

Mae'r Cynllun Gohebwyr Gwirfoddol wedi rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn newyddiaduraeth, cyfiawnder cymdeithasol a hawliau dynol ysgrifennu ar faterion sy'n bwysig iddynt. Mae'r myfyrwyr wedi derbyn hyfforddiant ac, o dan oruchwyliaeth, yn cyfrannu at y safle fel gohebwyr, yn ysgrifennu adroddiadau newyddion yn ogystal ag erthyglau nodwedd ac ymchwiliadau.

Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys myfyrwyr o Brifysgol Glasgow, Prifysgol Manceinion a Choleg Prifysgol Llundain gydag un brifysgol yn cymryd rheolaeth am wythnos ar y tro, gan weithio ar draws y platfform cydweithio Slack sy’n caniatáu iddynt weithio o bell.

Mae myfyrwyr Caerdydd wedi cael eu hannog i ddod o hyd i’w straeon eu hunain i’w hysgrifennu sydd wedyn yn cael eu rhedeg gan ddarlithydd y gyfraith, Abdallah Barakat a Phennaeth Pro Bono ac Addysg Gyfreithiol Glinigol, yr Athro Julie Price. Hyd yn hyn, mae'r myfyrwyr wedi ysgrifennu am ystod o bynciau gan gynnwys bwlio sefydliadol o fewn Brigâd Dân Llundain, cynllun y llywodraeth i atal cyfathrebu digroeso gan gamdrinwyr sy'n cael eu carcharu ac amddiffyniad rhag stelcian.

Dywedodd Abdallah Barakat, sy’n goruchwylio’r myfyrwyr, am y cynllun, “Roeddem wrth ein bodd i gael sgwrs gan sylfaenydd a golygydd The Justice Gap, Jon Robins drwy’r Athro Price a Dr Dennis Eady, arweinydd Prosiect ar gyfer Prosiect Diniweidrwydd Prifysgol Caerdydd. Rydyn ni'n rhoi cyfle i'n myfyrwyr ysgrifennu am bynciau sy'n bwysig iddyn nhw ac roedden ni'n gwybod y bydden nhw'n mwynhau'r cyfle i ysgrifennu a chyfrannu at fforwm ar-lein mor bwysig. Wrth ymchwilio i bynciau pwysig sy’n ymwneud â’r gyfraith mae’r myfyrwyr i gyd yn datblygu sgiliau ysgrifennu, golygu a gweithio mewn tîm a fydd i gyd yn hanfodol iddynt ar ôl y brifysgol.”

Y gobaith yw y bydd y Cynllun Gohebwyr Gwirfoddol yn rhedeg tan o leiaf Mehefin 2023.

Rhannu’r stori hon