Ewch i’r prif gynnwys

Prif Weinidog Cymru a busnesau Cymru yn dod at ei gilydd i archwilio llwybrau cyflogaeth ffoaduriaid arloesol

13 Hydref 2022

Delegates at the first Work That Works forum including First Minister Mark Drakeford

Mynychodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford a busnesau Cymreig fforwm newydd yn Ysgol Busnes Caerdydd i drafod sut y gall sefydliadau a ffoaduriaid weithio mewn partneriaeth ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy.

Amlygodd y gynhadledd, Gwaith Sy’n Gweithio i Bawb, a gynhaliwyd gan yr Athro Tim Edwards yn y Ganolfan Addysgu Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, heriau cyflogaeth ffoaduriaid yng Nghymru a’r awydd i fod yn wlad groesawgar i weithio a byw ynddi.

Agorodd y Dirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol Urfan Khaliq y sgyrsiau gydag anerchiad i’w groesawu.

Trafododd yr her i gwmnïau nad ydynt yn gyfarwydd ag anghenion a gofynion y rhai sy'n newydd i'r wlad tra'n profi caledi.

Yna gosododd Mr Drakeford y cefndir trwy dynnu sylw at yr heriau y mae pawb yn eu hwynebu, “Mae cythrwfl enfawr yn economi’r DU nawr a gallem fod mewn oes lle bydd y rhai sydd â’r lleiaf yn cael eu gadael â hyd yn oed llai.

“Mae’n gyd-destun llwm i’r hyn y gallwn fod yn ei wynebu yma yng Nghymru. Mae'n mynd i fod yn aeaf hynod heriol i gynifer o bobl ac yn gefndir anochel i drafodaethau yn y fforwm hwn.

“Mae heriau ymarferol i wneud i waith weithio i bawb, fodd bynnag, rydym am i Gymru fod yn lle y bydd ffoaduriaid o amgylchiadau eithriadol yn cael eu croesawu a’u dathlu.

“Mae eu presenoldeb yng Nghymru yn rhodd i ni.”

First Minister Mark Drakeford delivering the open speech at the first Work That Works For Everyone forum
First Minister Mark Drakeford delivering the open speech at the first Work That Works For Everyone forum.

Bu cynrychiolwyr o sefydliadau yng Nghymru a’r DU yn trafod yr heriau sy’n gysylltiedig â chyflogi ffoaduriaid.

Siaradodd y bragwr o Gasnewydd Tiny Rebel Beccy Legge, Pennaeth Pobl am y cyfleoedd a gollwyd o ran cyflogi ffoaduriaid oherwydd y rhwystrau sydd ar waith.

Dywedodd, “Mae yna gronfa o dalent heb ei chyffwrdd a all ychwanegu cymaint at eich busnes fel ei bod yn ymddangos yn wirion i beidio â chael hynny yn ein strategaeth recriwtio.”

Fodd bynnag, tynnodd Allyn Burford, Rheolwr Pobl a Diwylliant Grŵp IKEA, sylw at y llwyddiannau y gellir eu cael mewn cyflogaeth ffoaduriaid, “Mae IKEA yn profi cyfradd cadw o 95% o ffoaduriaid cyflogedig gyda datblygiad sgiliau o fewn ein cwmni yn cael ei werthfawrogi.”

Ychwanegodd y Swyddog Cyswllt Cyflogwyr Joe Cicero yng Nghyngor Caerdydd, “I lawer ohonom, ni allwn ond dychmygu sut brofiad fyddai cael ein gorfodi i adael ein cartrefi, ein teuluoedd a’n gyrfaoedd heb unrhyw fai arnom ni a gorfod dechrau eto.

“Rwy’n falch iawn ein bod ni i gyd yma heddiw i fod yn rhan o’r daith gythryblus honno i ddod o hyd i atebion ymarferol.”

Mae'r Cyngor ar hyn o bryd yn treialu rhaglen i gael ffoaduriaid i gyflogaeth drwy greu llwybrau i waith.

Mae llawer o ffoaduriaid yn dod i Gymru gyda phrofiad, cymwysterau a sgiliau blaenorol ond eto'n canfod rhwystrau i gyflogaeth.

Gall ffoaduriaid ddod â gwerth sylweddol i fusnesau, gan fynd i'r afael â bylchau sgiliau, meithrin gweithle amrywiol a chynhwysol a gwella effaith gymdeithasol trwy ddatrys rhwystrau i gyflogaeth.

Bydd y brifysgol yn defnyddio'r digwyddiad fel sbringfwrdd i weithio gyda busnesau ledled Cymru i ddod o hyd i atebion i rwystrau recriwtio ffoaduriaid.

Rhannu’r stori hon