Ewch i’r prif gynnwys

Ymweliad Gwasanaeth Cyfathrebu'r Llywodraeth

17 Mai 2022

Ymweliad fel rhan o daith y cenhedloedd cartref gan y Prif Swyddog Gweithredol newydd

Mae Prif Swyddog Gweithredol Gwasanaeth Cyfathrebu'r Llywodraeth wedi ymweld â'r Brifysgol fel rhan o daith o amgylch y gwledydd cartref.

Bu'r ymweliad gan y Prif Swyddog Gweithredol Simon Baugh yn archwilio ymchwil yn yr ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, gan ganolbwyntio ar ddiwylliant dwyieithog Cymru.

Archwiliwyd sut y gallai ymchwil ac offer ieithyddiaeth gymhwysol yr ysgol helpu i fynd i'r afael â heriau cyfathrebu'r llywodraeth, gan ystyried enghreifftiau penodol yn amrywio o nodau Sero Net i feithrin enw da rhyngwladol y DU.

Dangosodd yr arbenigwr Ieithyddiaeth Gymhwysol Dr Dawn Knight brosiectau mawr a arweinir gan Gaerdydd sydd o bwys arbennig i newidiadau cyfathrebu byd-eang mewn bywyd bob dydd ers pandemig COVID-19.

Canolbwyntiodd y trafodaethau ar y FreeTxt: arolwg cefnogi testun rhydd dwyieithog a dadansoddi data holiaduron, Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes - Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (CorCenCC), Interactional Variation Online a'r prosiect Trafod y Coronafeirws (dan arweiniad Prifysgol Nottingham), a'u potensial i oresgyn heriau cyfathrebu cyfoes gan gynnwys cynwysoldeb mewn cyfarfodydd hybrid.

Hefyd, arddangosodd Geraldine Mark, y Cydymaith Ymchwil, ei gwaith ar Amrywiad Rhyngweithiol Ar-lein, gyda'r myfyriwr PhD a'r cynorthwyydd ymchwil Katharine Young yn cefnogi cyflwyniadau ar draws prosiectau FreeTxt a CorCenCC.

Yn awyddus i archwilio arferion newydd ym maes cyfathrebu a chodi safonau o fewn y llywodraeth, bu'r Prif Swyddog Gweithredol Simon Baugh hefyd yn teithio i'r sbarc|spark sydd newydd ei agor gyda'r cyfarwyddwr academaidd yr Athro Chris Taylor.

Darllenydd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol Dr Dawn Knight yw'r prif ymchwilydd ar FreeTxt: arolwg cefnogi testun rhydd dwyieithog a dadansoddi data holiaduron, aphrosiect Crynhoi Testun Cymraeg yn Awtomatig. Yn ddiweddar, mae wedi arwain prosiectau mawr gan gynnwys Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes a Learning English-Welsh bilingual embeddings and applications in text categorisation.

Rhannu’r stori hon