Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil i Anhwylderau'r Ymennydd: Ysgol Haf 2022. Ceisiadau nawr ar agor.

16 February 2022

9th MRC Summer School
Delegates and speakers of the MRC Summer School 2018

Bydd yr Ysgol Haf sy’n ymdrin ag Ymchwil i Anhwylderau'r Ymennydd, yn digwydd am y ddeuddegfed flwyddyn yn 2022.

Wedi'i alw'n "gwrs sy’n ysbrydoli" ac yn "agoriad llygad" gan bobl sydd wedi cymryd rhan yn y gorffennol, mae'r ysgol yn gwrs blynyddol sy'n cael ei drefnu gan Ganolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig (MRC CNGG), ac fe’i hariennir gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH).

Bydd y digwyddiad 4 diwrnod hwn, yn cael ei gynnal o ddydd Llun 4 Gorffennaf 2022 hyd ddydd Iau 7 Gorffennaf 2022. Fe'i cynhelir mewn fformat hybrid; ar y campws yn Adeilad Hadyn Ellis, ac ar-lein.

Esboniodd yr Athro George Kirov, sy'n cydlynu'r cwrs:

Rydym wedi teimlo erioed, ein bod ni’n profi cryn anrhydedd, o gael cwmni pobl sydd wedi teithio o bob cwr o'r byd, yn ein hysgol haf. Eleni gallwn fod gyda'n gilydd eto ar y campws, ac, am y tro cyntaf, gall pobl ymuno â ni ar-lein hefyd.
Yr Athro George Kirov Clinical Professor, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

"Yn ystod y cwrs, ceir areithiau gan rai o’r ymchwilwyr mwyaf blaenllaw ym meysydd seiciatreg a niwrowyddorau, gan gynnwys yr Athro Syr Mike Owen, yr Athro James Walters a’r Athro Jeremy Hall.

"Rydym yn edrych ymlaen at groesawu hyd yn oed rhagor o bobl i'r ysgol eleni oherwydd ei ffurf ar-lein ac all-lein.

Mae wir yn gyfle gwych na ddylech chi ei golli."

Ydw i'n gymwys i wneud cais?

Mae'r cwrs yn agored i:

  • hyfforddeion clinigol (Hyfforddiant Sylfaen/Craidd/Arbenigol)
  • gwyddonwyr anghlinigol (MSc, PhD, Post Doc)

Mae'n gyfle gwych i'r rhai sydd â diddordeb mewn symud i faes genomeg a geneteg niwroseiciatrig neu'r rhai sydd am gael cyflwyniad i ymchwil i anhwylderau'r ymennydd.

Noder: ni dderbynnir ceisiadau gan bobl sydd eisoes wedi bod ar y cwrs. Er bod cynnwys y cwrs yn cael ei ddiweddaru yn gyson, cyflwyniad ydyw, o hyd, i ymchwil i anhwylder yr ymennydd.

Ymunwch â ni i ddysgu ynghylch, ac i drafod, ymchwil i anhwylderau'r ymennydd

Yn ogystal ag areithiau, ceir hefyd yn ystod y cwrs, gyflwyniadau ac arddangosiadau ynghylch amrywiaeth o bynciau seiciatreg, niwroleg a niwrowyddorau. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Niwroddelweddu
  • Epidemioleg seiciatrig
  • Geneteg ac epigeneteg
  • Arddangosiadau dilyniannu trosiant uchel
  • Trin bôn-gelloedd
  • Asesu ffenotypig
  • Moeseg mewn ymchwil enetig

Mae gweithdai yn cael eu cynnal hefyd, sy'n cynnig gwybodaeth a chyngor ar yrfaoedd gwyddonol a chymrodoriaethau academaidd.

Faint mae'n ei gostio?

Mae'r ysgol haf yn rhad ac am ddim, p’un ai ydych yn bwriadu dod i’r campws, neu ymuno ar-lein yn unig.

Gweld y rhaglen a gwneud cais heddiw

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer Ysgol Haf y Cyngor Ymchwil Feddygol: Ymchwil i Anhwylderau'r Ymennydd. Gallwch wneud cais tan 4 Mehefin 2022.

I wneud cais, e-bostiwch eich CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu eich profiad a'ch diddordeb at: cnggsummerschool@caerdydd.ac.uk.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r Ganolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig.

Rhannu’r stori hon