Ewch i’r prif gynnwys

Mwy o anawsterau iechyd meddwl mewn plant a theuluoedd sy’n agored i niwed yn ystod y cyfnod clo - podlediad

12 Mai 2021

An illustration of a speech bubble surrounded by figures of people

Gwrandewch ar bodlediad ACAMH, lle mae ein papur diweddaraf yn cael ei drafod. Deall pa effaith a gafodd y cyfnodau clo ar blant sy'n agored i niwed a'u hiechyd meddwl.

Dolapo Adegboye yw'r cyswllt ymchwil ar ein tîm ymchwil COVID. Yn ddiweddar, ysgrifennodd bapur ar effaith COVID-19 ar blant a theuluoedd sy'n agored i niwed. Mae hi'n archwilio'r ymchwil ymhellach mewn podlediad gyda'r Gymdeithas ar gyfer Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (ACAMH). Gwrandewch am ddadansoddiad o'r dull a ddefnyddir, esboniad o'r canlyniadau a goblygiadau’r data hwn yn y dyfodol ar deuluoedd sydd mewn perygl.

Sut i wrando

Mae'r podlediad ar gael ar sawl platfform ffrydio:

Gellir gweld y papur llawn yn y Journal of Child Psychology and Psychiatry Advances