Ewch i’r prif gynnwys

Join the Bag It Bin It campaign

6 Tachwedd 2020

Mae Partneriaeth Aber Hafren, menter annibynnol a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd, wedi lansio ymgyrch Baeddu gan Gŵn Bagio Binio yn ddiweddar fel rhan o'i phrif brosiect ar gyfer Arfordir a Môr Di-sbwriel Gwlad yr Haf.

Mae Arfordir a Môr Di-Sbwriel yn cydnabod bod problemau parhaus gyda baeddu gan gŵn yn y trefi. Pan mae hi’n nosi’n gynharach a’r gwaharddiadau cŵn tymhorol ar y traethau'n codi mae cynnydd bob amser mewn baeddu cŵn ar y strydoedd ac ar hyd y traeth o'i gymharu â misoedd yr haf.

Mae Arfordir a Môr Di-Sbwriel Gwlad yr Haf yn gweithio gyda Arfordir a Môr Di-Sbwriel Dorset, Dorset Di-Sbwriel, Cyngor Tref Burnham a Highbridge a Chyngor Dosbarth Sedgemoor i lansio ymgyrch newydd trwy gydol mis Tachwedd i dynnu sylw at y ffaith bod baeddu cŵn yn llwyr annerbyniol.

Gallwch ddilyn ymgyrch Bag It Bin It ar Facebook, Twitter ac Instagram. Defnyddiwch yr hashnod #BAGITBINIT. Bydd y negeseuon allweddol yn canolbwyntio ar ‘ni waeth faint eich ci, lle neu amser o’r dydd, codi bob amser’ a’i fagio a’i finio.


Gall barnu beth sy'n dderbyniol yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol i'w wneud â'ch baeddu cŵn fod yn anodd felly mae Arfordir a Môr Heb Sbwriel wedi datgymalu rhai o'r chwedlau ac wedi symleiddio popeth.

Os hoffech chi ymuno â'r tîm neu roi gwybod i ni lle mae problem baeddu cŵn, ebostiwch neu ewch i'n gwefan  i gael rhagor o wybodaeth.

Oes gennych chi broblem gyda baeddu cŵn yn agos atoch chi? Rydym wedi creu rhai adnoddau am ddim i'ch helpu i fynd i'r afael â'r mater a byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda chi i gyflwyno'r ymgyrch hon yn eich ardal chi.

Arfordir a Môr Di-sbwriel Gwlad yr Haf yw prif brosiect Partneriaeth Aber Hafren. Sefydlwyd y prosiect yn 2016, gyda chyllid gan Wessex Water, Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Dosbarth Sedgemoor a Phrifysgol Caerdydd. Bwriad yr ymgyrch a arweinir gan y gymuned yw diogelu ansawdd dŵr ymdrochi a lleihau lefelau o sbwriel ar y traethau a'r môr ar hyd yr arfordir.

Arfordir a Môr Di-sbwriel Dorset yw chwaer-brosiect Arfordir a Môr Di-sbwriel Gwlad yr Haf a bydd yn rhedeg yr ymgyrch Bin Your Butt gyda Phartneriaeth Aber Hafren a redir gan Brifysgol Caerdydd.

Mae Tîm Partneriaeth Aber Hafren bob amser yn awyddus i glywed gan unrhyw un a hoffai wybod mwy a chymryd rhan yn eu prosiectau, felly cysylltwch.

Rhannu’r stori hon