Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau ARCAA yn cefnogi’r gwaith o ddatgloi pŵer amonia

29 September 2020

Image of lightbulb and sapling

Mae tîm ymchwil dan arweiniad Dr Agustin Valera-Medina o'r Ysgol Peirianneg wedi cael arian ar raddfa fawr yn dilyn ymchwil ar sut i gynhyrchu trydan o Amonia, gyda chefnogaeth y defnydd o wasanaethau uwchgyfrifiadura ARCCA.

Un dull hollbwysig o ddatgarboneiddio systemau ynni yw disodli tanwydd ffosil gan ffynonellau eraill sy'n lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr (CO2, NOx, ac ati). Gan fod technolegau llosgi'n cael eu defnyddio i gynhyrchu ~90% o gyfanswm ein hynni byd-eang, mae angen datblygu systemau llosgi sy'n gallu defnyddio'r ffynonellau amgen hyn mewn ffordd effeithlon wrth sicrhau prosesau sefydlog ar gyfer eu gweithredu mewn systemau diwydiannol.

Mae canlyniad modelu rhifiadol uwch a gynhaliwyd i ddechrau gan ddefnyddio clwstwr Raven ac yn fwy diweddar ar uwchgyfrifiadur Hawk, wedi galluogi astudio cyfuniadau hydrogenaidd uchel ar gyfer datrys nodweddion hylif a llosgi sy'n galluogi prosesau sefydlog wrth sicrhau bod llygryddion yn cael eu lleihau.

Mae'r astudiaeth hon yn rhan o'r rhaglen waith barhaus yn Labordy Thermofluids Caerdydd wrth nodi ffenomena cymhleth ar gyfer y cysyniad o ffyrdd newydd o ddefnyddio tanwyddau di-garbon ar gyfer dyfodol cynaliadwy. Wedi'i sbarduno gan Dr Agustin Valera-Medina, mae datblygu syniadau newydd yn arwain at asesiadau arbrofol neu rifiadol, sy'n dangos dichonoldeb y dechneg arfaethedig. Er mwyn lleihau amser datblygu, cyflogir modelu rhifiadol yn bennaf ymhlith israddedigion, MSc, PhD a rhaglenni ymchwil. Mae'r canlyniadau wedi arwain at ddau brosiect blwyddyn olaf, pedwar traethawd MSc, chwe thesis PhD, dau brosiect mawr a ariannwyd (cyllid EPSRC a H2020) a chyhoeddi mwy na deg papur mewn cylchgronau (3*) sy’n cael effaith bellgyrhaeddol. Mae mwy na 13 o ymchwilwyr wedi'u hyfforddi i ddefnyddio meddalwedd modelu uwch (ANSYS a STAR-CCM+) sy'n gweithio ar danwydd uwch.

Darganfyddwch sut mae'r canfyddiadau hyn wedi helpu i sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer yr ymchwil bwysig hon yn erthygl newyddion y Brifysgol a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Rhannu’r stori hon