Ewch i’r prif gynnwys

Athro ar restr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines

10 Ionawr 2019

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd, Richard Parks, chwaraewr rygbi proffesiynol ac athletwr eithafol gyda'r Athro Nicola Phillips OBE sydd wedi gweithio ochr yn ochr â Richard ar ei deithiau antur anhygoel.

Yr Athro Nicola Phillips, Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Caerdydd yn ymuno â Chymry eraill ar restr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines.

Mae'r Athro Nicola Phillips wedi derbyn OBE am ei gwasanaeth hir i'r proffesiwn Ffisiotherapi yn academaidd, yn glinigol a thrwy chwaraeon. Mae OBE yn anrhydedd a roddir gan y Frenhines i unigolyn am chwarae rôl leol bwysig mewn busnes, elusen neu'r sector cyhoeddus. OBE yw’r enw a roddir i Swyddog o Urdd Fwyaf Rhagorol yr Ymerodraeth Brydeinig.

Derbyniodd yr Athro Phillips lythyr gan Swyddfa'r Cabinet ddiwedd Tachwedd i roi gwybod iddi ei bod wedi’i henwebu.

Ar ôl cael ei henwebu, dywedodd yr Athro Phillips 'Rwy’n teimlo’n wylaidd gan fod fy nghydweithwyr ffisiotherapi wedi neilltuo amser ac ymdrech i gyflwyno enwebiad, a bod pobl yr wyf wedi gweithio gyda nhw ym maes ffisiotherapi a chwaraeon wedi cefnogi'r enwebiad. Rwyf wedi gweithio gyda phobl arbennig ac wedi dysgu cymaint gan y rhai o'm cwmpas, felly teimlaf y dylwn i rannu'r wobr gyda nhw!'

Mae'r Athro Phillips wedi gweithio ym myd ffisiotherapi a chwaraeon ar wahanol lefelau, o hamdden i berfformiad uchel, ers dros 35 mlynedd. Bu’n gweithio yn gyntaf i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac yna'r sector preifat cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd ym 1999. Mae'r Athro Phillips nawr yn arwain y rhaglen MSc mewn Chwaraeon ac Ymarfer Ffisiotherapi ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn ogystal â'i gwaith academaidd, bu’r Athro Phillips yn ffisiotherapydd yng ngemau’r Gymanwlad am y tro cyntaf ym 1986, a hi oedd Chef de Mission ar gyfer Tîm Cymru ar yr Arfordir Aur yn 2018 yn ei 9fed Gemau'r Gymanwlad. Gweithiodd yr Athro Phillips gyda Thîm Prydain Fawr am y tro cyntaf yn y Gemau Olympaidd ym 1992, a daeth yn Brif ffisiotherapydd yng Ngemau Olympaidd Beijing 2008.

Roedd yr Athro Phillips hefyd yn wirfoddolwr yng Ngemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012, yn arwain tîm ffisiotherapi ym mholyclinig y Pentref Athletwyr.

Mae'r Athro Phillips hefyd wedi arwain corff proffesiynol rhyngwladol neu DU y sefydliadau ffisiotherapi chwaraeon yn ystod ei gyrfa. Rhan o'r rôl honno oedd helpu i osod cymwyseddau safonol a datblygu llwybr datblygu proffesiynol strwythuredig i gydnabod arbenigedd yn y maes hwn.

Whitaker, David

Mae ymdeimlad o falchder yn yr Ysgol am lwyddiant Nicki. Gobeithio bydd ei llwyddiannau'n parhau.

Yr Athro David Whitaker, Pennaeth Ysgol Dros Dro a Deon

Dywedodd yr Athro Phillips 'Rwyf wrth fy modd ac yn falch iawn o dderbyn y wobr hon am wasanaethau i ffisiotherapi. Rydw i'n teimlo'n angerddol am fy mhroffesiwn a'r rôl sydd gan ffisiotherapyddion o ran helpu pobl i wneud ymarfer corff a chadw'n heini; boed hynny'n codi oddi ar y soffa neu'n cystadlu ar lwyfan rhyngwladol.’

‘Mae gweld sut mae rôl ffisiotherapyddion wedi datblygu ym myd chwaraeon dros yr 20-30 mlynedd ddiwethaf yn ddiddorol iawn, ac mae helpu gweithwyr proffesiynol sy'n cefnogi athletwyr o bob gallu yn rhoi llawer o foddhad hefyd. Rwy'n teimlo'n ffodus iawn o fod wedi cael cyfleoedd i helpu i wneud gwahaniaeth mewn rhywbeth rwy'n ei fwynhau.’

I gael rhagor o wybodaeth am yr enwebiad a'r broses o dderbyn OBE ewch i wefan Awards Intelligence.

Rhannu’r stori hon