Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn dathlu Dosbarth 2018

26 Gorffennaf 2018

Daeth staff, aelodau teulu a ffrindiau Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ynghyd ym mis Gorffennaf i ddathlu llwyddiannau Graddedigion 2018.

Cynhaliwyd seremoni raddio eleni ar 16 Gorffennaf yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, a chynhaliwyd derbyniad ar dir Prif Adeilad y Brifysgol.

Daeth tua 900 o bobl i ddigwyddiad graddio'r Ysgol – graddiodd myfyrwyr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn y bore a graddiodd myfyrwyr y Gyfraith yn y prynhawn. Rhwng y seremonïau gwahoddwyd y gwesteion i dderbyniad lle buont yn mwynhau prosecco, canapés a chacennau bach i ddathlu wrth iddynt gymysgu â'r staff a dathlu llwyddiannau myfyrwyr

Croesawodd Pennaeth yr Ysgol, yr Athro René Lindstädt, y gwestai i Gaerdydd a llongyfarch yr holl raddedigion am eu gwaith caled yn ystod eu blynyddoedd yn astudio yn yr Ysgol.

Ar ôl ei araith, aeth yr Athro Lindstädt ymlaen i gyflwyno nifer o wobrau i fyfyrwyr a gafodd cydnabyddiaeth mewn amrywiaeth o feysydd. Roedd y rhain fel a ganlyn:

Gwobrau'r Gyfraith
Gwobr Aka Onwuazor
Charles Ng
Sayekaya Tayananiswa

Cecil Fifoot – Contract
Hanna Cornish
Charles Ng

Cecil Fifoot – Camwedd
Isla Cheung

Gwobr Margery Hardwicke ar gyfer Cyfraith Tir
Charles Wilson

Gwobr Ymddiriedolaeth Addysgol Alan a Cyril Body
Robert Anderson

Gwobr Geldards
Rebecca Ware

Gwobr Cyfraith y Wasg Prifysgol Rhydychen
Lauren Pettit

Gwobr Eversheds mewn Ymddiriedolaethau
Sophie Rudd
William Stoneham
Eleanor Thompson

Gwobr Eversheds mewn Cyfraith Cwmnïau
Alexander Shad
Abigail Williams

Gwobr y Gyfraith Sweet and Maxwell
Sophie Rudd

Gwobr Ysgol y Gyfraith Caerdydd
Sophie Rudd

Gwobr Deighton Pierce Glynn
Maryam Alhaidar

Gwobrau gwleidyddiaeth
Perfformiad Gorau mewn BScEcon Gwleidyddiaeth
Louisa Idel

Perfformiad Gorau mewn BScEcon Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
Matthew Congreve

Perfformiad Gorau mewn Gwleidyddiaeth Cydanrhydedd
Harry Mayo

Gwobr Traethawd Hir Gorau
Matthew Congreve
Peter Davies

Gorau ym Mlwyddyn 2 yn Gyffredinol
Marta Fraccaro

Gwobr Barry Jones
Jan Boschen

Gobeithiwn fod yr holl fyfyrwyr a'u gwesteion wedi mwynhau ein dathliadau a dymunwn bob lwc i raddedigion 2018 yn y dyfodol.

Rhannu’r stori hon