Ewch i’r prif gynnwys

Brecwast Arloesedd a Sgiliau Cymru Business Insider

4 Mai 2018

Woman giving presentation

Digwyddiad brecwast rhad ac am ddim gan Business Insider sy'n ystyried sut i fanteisio i'r eithaf ar arlosedd a sut i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i wireddu syniadau arloesol yng Ngwesty Park Plaza yng Nghaerdydd ddydd Gwener 18 Mai.

Mae Prifysgol Caerdydd yn noddi'r digwyddiad, ynghyd â Grŵp Educ8, Greenaway Scott ac IQE. Mae digwyddiadau brecwast Insider yn gyfle gwerthfawr i rwydweithio ac yn gyfle i glywed a holi panel o arbenigwyr am amrywiaeth o faterion.

Mae angen syniadau arloesol a gweithwyr medrus i alluogi busnesau i achub y blaen ar y gystadleuaeth. Ar draws dwy drafodaeth banel, bydd y digwyddiad brecwast hwn yn dod ag arloeswyr ac arbenigwyr ynghyd i drafod syniadau a safbwyntiau.

Mae'r siaradwyr yn cynnwys:

 • Jane Goodfellow, Pennaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, Cymorth a Lles Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd
 • Leanne Thomas, Cyfarwyddwr Cyswllt, Greenaway Scott
 • Dr Jenna Bowen, Prif Swyddog Gweithredu, CMD
 • Aidan Daly, Uwch-beiriannydd Cynhyrchion Ffotoneg, IQE
 • James Hughes, Rheolwr Gyfarwyddwr, Sphere Solutions
 • Alex Currie, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, GoCompare
 • Grant Santos, Rheolwr Gyfarwyddwr, Educ8

Gallai'r pynciau gynnwys:

 • Sut mae creu diwylliant arloesol?
 • Sut y gellir meddwl am gysyniadau newydd?
 • Sut y gellir manteisio i'r eithaf ar eich arloesedd yn y farchnad?
 • Pa fath o sgiliau fydd eu hangen yn fwy ar fusnesau yn y dyfodol?
 • Sut mae datblygu a chadw'r sgiliau sydd eu hangen yn eich busnes?

Bydd y ddwy drafodaeth yn cael eu hysgogi gan gwestiynau gan y gynulleidfa, gan ganolbwyntio ar gyngor ymarferol ac enghreifftiau yn y byd go iawn.

Cewch ragor o wybodaeth a chyfle i gofrestru ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim hwn drwy wefan Insider.

Rhannu’r stori hon

Yma, cewch wybod sut mae ein rhagoriaeth ym meysydd ymchwil, trosglwyddo technoleg, datblygu busnesau a mentrau myfyrwyr, yn arwain ein gweledigaeth.