Ewch i’r prif gynnwys

Canfuwyd 'cemegau am byth' mewn dyfrgwn yn Lloegr

17 Mehefin 2024

PFAS, also known as ‘forever chemicals’, have been found in English otters

Adeilad sbarc|spark yn ennill gwobr arbennig ym maes pensaernïaeth

13 Mehefin 2024

Mae prif hyb Prifysgol Caerdydd ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol, sef sbarc|spark, wedi ennill gwobr ddymunol iawn gan Gymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru.

Taith o amgylch y cyfleusterau efelychu newydd agoriad safle newydd Heath Park West

Cartref newydd i Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

13 Mehefin 2024

Agorwyd cartref newydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd gan Eluned Morgan, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Tynnu llun o dri dyn a menyw o flaen wal oriel

Mae Tîm o Brifysgol Caerdydd wedi ennill un o Wobrau Horizon ar ôl datblygu dull gwyrddach o gynhyrchu Neilon

12 Mehefin 2024

Mae'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn cydnabod cam sylweddol tîm y Brifysgol tuag at uchelgais sero net y sector cemegol

A yw rhoi genedigaeth yn y dŵr yn ddiogel?

11 Mehefin 2024

Gwaith ymchwil i’r graddau y mae rhoi genedigaeth yn y dŵr yn ddiogel i famau a babanod

Ffotograff agos o'r llysywen Ewropeaidd gyffredin (Anguilla anguilla) ar wely afon creigiog wedi'i orchuddio â llystyfiant

Teils ag iddyn nhw wead yn helpu llyswennod sydd mewn perygl i oresgyn rhwystrau a wnaed gan bobl mewn afonydd, yn ôl astudiaeth

10 Mehefin 2024

Gwyddonwyr yn arsylwi bod pysgod rheidden-asgellog yn defnyddio techneg nofio anghymesur newydd i fanteisio'n llawn ar gyflymder afonydd

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.

Tynnu llun o grŵp o bobl ar deras to sy’n edrych dros Ddinas Llundain

Pontio’r blwch hygyrchedd ym maes gwyddor data

28 Mai 2024

Rhwydwaith ymchwil i fapio’r dirwedd a nodi anghenion mewn sectorau

Casgliad o lyfrau

Llyfrgelloedd ledled Cymru a Lloegr i ddod yn gartref i lyfr academydd ar gyfathrebu ym maes dementia

23 Mai 2024

Llyfr yr Athro Alison Wray wedi’i ddewis ar gyfer casgliad sy’n ceisio cefnogi iechyd a lles y rhai y mae dementia’n effeithio arnyn nhw

Professor Anita Thapar

Tasglu ADHD Newydd GIG Lloegr

23 Mai 2024

Academydd o Gaerdydd yn cyd-gadeirio Tasglu ADHD newydd GIG Lloegr

Llun o Dr Giulio Fabbian wrth olygfan ar nendwr, gyda gorwel dinas fetropolitan y tu ôl iddo

Ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd ymhlith arloeswyr yn y DU i ymchwilio i sêr cyntaf y bydysawd, y ffrwydradau mwyaf a mwy

23 Mai 2024

Dr Giulio Fabbian yn sicrhau Cymrodoriaeth Ernest Rutherford 2024 gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dyn yn dal llyfr nodiadau a meicroffon

Bron i draean o newyddiadurwyr Cymru yn ystyried gadael y sector

22 Mai 2024

Sicrwydd y swydd, cyflog, straen a gorludded yw prif resymau’r rhai sy'n ystyried gadael a newid gyrfa

Dylan the dragon at Eisteddfod 2016

Pobl ifanc yn dysgu am fywyd prifysgol yn Eisteddfod yr Urdd

21 Mai 2024

Bydd gweithgareddau rhyngweithiol hwyliog yn cael eu cynnal ym mhabell Prifysgol Caerdydd

Fflagiau stryd yn y Gelli Gandryll yn ystod yr ŵyl

Academyddion i rannu eu hymchwil yng Ngŵyl y Gelli

21 Mai 2024

Cynhelir sgyrsiau yn y dathliad blynyddol hwn o lenyddiaeth a'r celfyddydau

Gwenyn gwenyn gwenyn a mêl

Sut y gallai cwyr gwenyn helpu teuluoedd mewn parthau rhyfel

20 Mai 2024

Gallai lapeidiau bwyd gwrthficrobaidd wedi’u gwneud o gwyr gwenyn gynnig datrysiad rhad ar gyfer storio bwyd i deuluoedd mewn parthau lle ceir gwrthdaro

Llun oddi isod o don bwerus sy’n cwympo’n nerthol

Hwyrach mai signalau tanddwr a gynhyrchwyd yn sgil damweiniau awyren yn y môr agored fydd yr allwedd i ganfod lle gorffwys terfynol MH370

20 Mai 2024

Mae astudiaeth yn cynnig arbrofion i geisio deall rhagor am dynged yr awyren gan ddefnyddio technoleg hydroacwstig

Portread o'r Athro Syr Richard Catlow

Breinio anrhydedd uchaf y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar un o ymchwilwyr y Brifysgol

17 Mai 2024

Enwyd yr Athro Syr Richard Catlow yn un o gymrodyr er anrhydedd y Gymdeithas ar gyfer 2024

Argraff arlunydd sy’n dangos ceffyl mewn bedd

Roedd rhwydweithiau masnach Paganaidd-Gristnogol yn arfer cyflenwi ceffylau o dramor er mwyn cynnal y defodau aberthu ceffylau olaf yn Ewrop

17 Mai 2024

Mae’r dystiolaeth yn dangos mudo gan bobl ac anifeiliaid nad oedd yn digwydd i’r un graddau cyn hynny

Gwydr cwrw

Mae gwyddonwyr wedi bragu cwrw gwenyn rheibus

16 Mai 2024

Mae gwyddonwyr yn defnyddio echdynion a dynnwyd o wenyn rheibus i fragu cwrw

Arbrawf ar y gweill yn labordai Hwb Ymchwil Drosiadol Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd yn arwain ar un o bum canolfan i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer gweithgynhyrchu

16 Mai 2024

Bydd canolfan Prifysgol Caerdydd yn manteisio ar gyfle gweithgynhyrchu sylweddol sydd wedi’i nodi yn strategaeth lled-ddargludyddion cenedlaethol y DU

picture  of technicians in a lab

Ein hymrwymiad i gefnogi datblygiad gyrfaoedd technegol

15 Mai 2024

Mae pedair prifysgol Cynghrair y GW4, sef Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg wedi rhyddhau datganiad ar y cyd sy’n cymeradwyo argymhellion Comisiwn TALENT.

Aeth Dr Alex George ati i ‘godi cwr’ y llen ar yr heriau iechyd meddwl y bydd pobl ifanc yn eu hwynebu

14 Mai 2024

Y meddyg a chyflwynydd i siarad yng nghyfres Sgyrsiau Caerdydd Prifysgol Caerdydd am iechyd meddwl ieuenctid

Llygredd plastig yn arnofio ar wyneb afon

Mae gwyddonwyr wedi datblygu dull newydd sy’n meintioli plastigau 'anweledig' mewn afonydd

9 Mai 2024

Mae’n bosibl y bydd y dull yn rhoi darlun mwy realistig o lygredd plastigau ac yn arwain at strategaethau glanhau sy’n defnyddio gwybodaeth yn well

Staff a myfyrwyr yn cael tynnu eu llun o amgylch bwrdd mewn labordy n

Mae QUEST yn chwilio am atebion i ddirgelion y bydysawd mewn labordy newydd yn y Brifysgol

8 Mai 2024

Mae’r labordy, a ariennir gan Sefydliad Wolfson a CCAUC, yn gartref i offerynnau unigryw i gynnal ymchwil ar ffiseg disgyrchiant

Arbenigwyr yn dod ynghyd yng nghyfarfod cyhoeddus y Sefydliad Arloesedd Sero Net

5 Mai 2024

Y Sefydliad Arloesedd Sero Net yn croesawu cydweithwyr i’w ail gyfarfod cyhoeddus blynyddol.