Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ac ymgymryd ag ymchwil o safon fydd yn gwella gofal a phrofiad cleifion a'u gofalwyr yn uniongyrchol pan fydd yr afiechyd wedi datblygu'n ddifrifol.

Gofal lliniarol yw'r gofal cyfannol a gweithredol a roddir i gleifion gydag afiechyd graddol datblygedig.

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ac ymgymryd ag ymchwil sydd wedi'i ddylunio'n dda fydd yn gwella gofal a phrofiad cleifion a'u gofalwyr yn uniongyrchol, pan fydd eu hafiechyd wedi datblygu'n ddifrifol.

Rydym yn cefnogi cleifion, teuluoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i wneud y penderfyniadau cywir ynghylch triniaeth a gofal ar sail tystiolaeth. Rydym am helpu pobl i fyw mor iach â phosibl, cyn hired â phosibl, gyda phwyslais ar reoli symptomau ac ansawdd bywyd,

Mae'r Ganolfan yn gweithio ym mhob un o feysydd gofal lliniarol a chynhaliol. Mae hyn yn cynnwys canser a chyflyrau nad ydynt yn gysylltiedig â chanser, a gofalu am gleifion o'r cam diagnosis o gyflwr sy'n cyfyngu ar fywyd a thrwy'r broses o gael triniaeth, hyd at farwolaeth, neu heibio i'r pwynt o wellhad llwyr i sgîl effeithiau hwyr triniaethau canser.

Ein huchelgais yw parhau i fod ar flaen y gad o ran ymchwil ym maes gofal lliniarol.

Our research portfolio spans across three themes - rehabilitation, patient experience and thrombosis.

Our experienced researchers work together on high quality research of national priority, directly relevant to patient and carer needs.

Newyddion diweddaraf

7 day report

Specialist Palliative Care triumphs, challenges and improvement opportunities revealed

27 Tachwedd 2019

Results of the first ever in-depth evaluation of an established weekend and bank holiday Specialist Palliative Care Clinical Nurse Specialist Service in the UK.

Newsletter2

We'd like to share our latest news with you

26 Mehefin 2019

Take a look at our Summer Newsletter where we share our news from the last few months, with updates on projects, staff news and awards

Poster Award

Awards at the EAPC

24 Mai 2019

We recently presented four posters at the EAPC in Berlin, and are very pleased to report that two of these won "Best in Category" Awards.

Rydym yn cynnig cyngor a chymorth rhad ac am ddim i academyddion, clinigwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.