Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ac ymgymryd ag ymchwil o safon fydd yn gwella gofal a phrofiad cleifion a'u gofalwyr yn uniongyrchol pan fydd yr afiechyd wedi datblygu'n ddifrifol.

Gofal lliniarol yw'r gofal cyfannol a gweithredol a roddir i gleifion gydag afiechyd graddol datblygedig. Rydym yn cefnogi cleifion, teuluoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i wneud y penderfyniadau cywir ynghylch triniaeth a gofal ar sail tystiolaeth. Rydym am helpu pobl i fyw mor iach â phosibl, cyn hired â phosibl, gyda phwyslais ar reoli symptomau ac ansawdd bywyd.

Mae'r Ganolfan yn gweithio ym mhob un o feysydd gofal lliniarol a chynhaliol. Mae hyn yn cynnwys canser a chyflyrau nad ydynt yn gysylltiedig â chanser, a gofalu am gleifion o'r cam diagnosis o gyflwr sy'n cyfyngu ar fywyd a thrwy'r broses o gael triniaeth, hyd at farwolaeth, neu heibio i'r pwynt o wellhad llwyr i sgîl effeithiau hwyr triniaethau canser.

Ein huchelgais yw parhau i fod ar flaen y gad o ran ymchwil ym maes gofal lliniarol.

Mae ein portffolio ymchwil yn cwmpasu tair thema: adsefydlu, profiad y claf a thrombosis.

Mae ein hymchwilwyr profiadol yn gweithio gyda'i gilydd ar ymchwil ragorol sy’n flaenoriaeth genedlaethol ac sy'n uniongyrchol berthnasol i anghenion y claf a'r gofalwr.

Newyddion diweddaraf

Covid grief

Our study hits the headlines

15 Rhagfyr 2020

ITV News at Ten, The Guardian and Sky News feature our work on the grief experiences and support needs of people bereaved during the COVID-19 pandemic

Stock image of people holding hands

Mae astudiaeth newydd yn tynnu sylw at 'heriau mawr' profedigaeth yn ystod pandemig COVID-19

27 Tachwedd 2020

Arolwg o bobl sydd wedi cael profedigaeth a gynhaliwyd ledled y DU gan brifysgolion Caerdydd a Bryste

Community Pharmacists

Community Pharmacists - take our survey!

12 Hydref 2020

Do you work in community pharmacy or know someone who does? Please spare a few minutes to complete our survey to help us improve services for palliative and end of life care.

Rydym yn cynnig cyngor a chymorth rhad ac am ddim i academyddion, clinigwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.