Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ac ymgymryd ag ymchwil o safon fydd yn gwella gofal a phrofiad cleifion a'u gofalwyr yn uniongyrchol pan fydd yr afiechyd wedi datblygu'n ddifrifol.

Gofal lliniarol yw'r gofal cyfannol a gweithredol a roddir i gleifion gydag afiechyd graddol datblygedig.

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ac ymgymryd ag ymchwil sydd wedi'i ddylunio'n dda fydd yn gwella gofal a phrofiad cleifion a'u gofalwyr yn uniongyrchol, pan fydd eu hafiechyd wedi datblygu'n ddifrifol.

Rydym yn cefnogi cleifion, teuluoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i wneud y penderfyniadau cywir ynghylch triniaeth a gofal ar sail tystiolaeth. Rydym am helpu pobl i fyw mor iach â phosibl, cyn hired â phosibl, gyda phwyslais ar reoli symptomau ac ansawdd bywyd,

Mae'r Ganolfan yn gweithio ym mhob un o feysydd gofal lliniarol a chynhaliol. Mae hyn yn cynnwys canser a chyflyrau nad ydynt yn gysylltiedig â chanser, a gofalu am gleifion o'r cam diagnosis o gyflwr sy'n cyfyngu ar fywyd a thrwy'r broses o gael triniaeth, hyd at farwolaeth, neu heibio i'r pwynt o wellhad llwyr i sgîl effeithiau hwyr triniaethau canser.

Ein huchelgais yw parhau i fod ar flaen y gad o ran ymchwil ym maes gofal lliniarol.

Our research portfolio spans across three themes - rehabilitation, patient experience and thrombosis.

Our experienced researchers work together on high quality research of national priority, directly relevant to patient and carer needs.

Newyddion diweddaraf

COVID bereavement study

Take our Survey - How can we improve support for those bereaved during the COVID-19 pandemic?

1 Medi 2020

Our researchers are looking at the grief experiences and support needs of people bereaved during COVID-19. If you have been affected and would like to take part in our survey, please click the title above to find out more.

Decision making

Placing patients at the centre of the decision making process in advanced lung cancer

26 Awst 2020

Our landmark study has just been published! MCPCRC researchers followed the journey of patients with advanced lung cancer as they navigated through the process of deciding whether non curative chemotherapy would benefit them or not.

Nursing home hallway

Care models in care homes

11 Mai 2020

Our rapid review findings will be presented to the Marie Curie care homes project group to inform future plans of how Marie Curie may support care homes in their provision of end of life care

Rydym yn cynnig cyngor a chymorth rhad ac am ddim i academyddion, clinigwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.