Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen addysgol

Mae rhaglen addysgol benodol sy'n ymwneud â materion plant rhwng genedigaeth a thair oed.

Ei nod yw cynnwys y cyfnod sylfaen ar sail y canlyniadau dymunol ar gyfer plant 3-7 oed ar gyfer Dysgu Plant cyn Oedran Addysg Orfodol (ACCAC 2000). Rydym yn cyflwyno meysydd dysgu drwy bynciau a gwaith prosiect.

Mae Materion rhwng genedigaeth a thair oed yn cynnwys:

 • Plentyn cryf
 • Cyfathrebwr medrus
 • Dysgwr cymwys
 • Plentyn iach

Mae'r cyfnod sylfaen yn cynnwys:

 • Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu
 • Datblygiad personol a chymdeithasol
 • Datblygiad mathemategol
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd
 • Datblygiad corfforol
 • Datblygiad creadigol
 • Dwyieithrwydd a dealltwriaeth amlddiwylliannol

Bydd y gweithiwr allweddol yn casglu detholiad o waith a chyflawniadau datblygiadol pob plentyn, a bydd modd i chi eu gweld ar unrhyw adeg. Byddwch yn cael y cofnodion hyn pan fydd y plentyn yn gadael y Meithrinfa Ysgolheigion Bach.

O bryd i'w gilydd, byddwn yn mynd â'r plant am dro neu wibdeithiau byr, pan fydd y tywydd yn caniatáu hynny.