Ewch i’r prif gynnwys

Ein partneriaid arloesi

Rydym yn gweithio gydag amrywiol bartneriaid i droi cwestiynau ymchwil yn atebion 'go iawn'.

Mae ein harloeswyr yn gweithio ar draws yr holl sectorau – o'r gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a'r dyniaethau i'r gwyddorau meddygol, ffisegol a bywyd. Mae ein partneriaethau'n rhan o'r sectorau cyhoeddus a phreifat, ac yn helpu i lunio gwasanaethau cyhoeddus, y GIG, gwyddoniaeth lled-ddargludyddion cyfansawdd a newid cemegol, i enwi dim ond rhai.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o dan awyr las

Amgueddfa Cymru

Gweithio gyda'n gilydd i wella cydweithio ar draws byd Addysg Uwch a'r sector Treftadaeth yng Nghymru.

Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhaglen Cronfa Her werth £10 miliwn i ganfod, datblygu a graddio datrysiadau arloesol i heriau cymdeithasol mawr.

Accelerate

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae Arloesedd Clinigol Caerdydd (CLiC) yn bartneriaeth creadigol ar gyfer gwella gofal cleifion a chynyddu cyfoeth yng Nghymru.

Y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yw cartref newydd Ewrop ar gyfer technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd y genhedlaeth nesaf.

Creative Economy

Economi Creadigol

Rydym yn gweithio gydag eraill i wneud Caerdydd yn brifddinas o greadigrwydd.

DNA Image

Cyflymydd Cenedl Ddata

Adeiladu cenedl ddata gydnerth, i Gymru a’r tu hwnt.

Infuse project logo with white text on red background

Gwasanaethau Arloesol y Dyfodol

Rydym ni wedi partneru gyda Chyngor Sir Fynwy ac Y Lab i feithrin capasiti arloesi ar draws y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

ONS Building

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)

Partneriaeth strategol bum mlynedd a fydd yn cael effaith ranbarthol eang.

Siemens Healthineers

Mae Prifysgol Caerdydd a Siemens Healthineers wedi creu cysylltiad strategol.

National Software Academy

Academi Meddalwedd Genedlaethol

Canolfan ragoriaeth ar gyfer addysg peirianneg meddalwedd yng Nghymru a rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

View of front of Welsh Wound Centre from side angle

Canolfan Arloesedd Clwyfau Cymru

Canolfan Arloesedd Clwyfau Cymru (WWIC) yw’r ganolfan gwella clwyfau genedlaethol gyntaf yn y byd ac mae’n gyfleuster blaenllaw o ran arloesi clinigol yng Nghymru.

Y_Lab_CU

Y Lab

Y Lab yw labordy arloesi gwasanaethau cyhoeddus Cymru, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd.