Ewch i’r prif gynnwys

ein partneriaid arloesi

Rydym yn gweithio gydag amrywiol bartneriaid i droi cwestiynau ymchwil yn atebion 'go iawn'.

Mae ein harloeswyr yn gweithio ar draws yr holl sectorau – o'r gwyddorau cymdeithasol, y celfyddydau a'r dyniaethau i'r gwyddorau meddygol, ffisegol a bywyd. Mae ein partneriaethau'n rhan o'r sectorau cyhoeddus a phreifat, ac yn helpu i lunio gwasanaethau cyhoeddus, y GIG, gwyddoniaeth lled-ddargludyddion cyfansawdd a newid cemegol, i enwi dim ond rhai.

Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhaglen Cronfa Her werth £10 miliwn i ganfod, datblygu a graddio datrysiadau arloesol i heriau cymdeithasol mawr.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae Arloesedd Clinigol Caerdydd (CLiC) yn bartneriaeth creadigol ar gyfer gwella gofal cleifion a chynyddu cyfoeth yng Nghymru.

Y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yw cartref newydd Ewrop ar gyfer technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd y genhedlaeth nesaf.

Creative Economy

Economi Creadigol

Rydym yn gweithio gydag eraill i wneud Caerdydd yn brifddinas o greadigrwydd.

Software academy students at desk with laptops

Academi Meddalwedd Genedlaethol

Canolfan ragoriaeth ar gyfer addysg peirianneg meddalwedd yng Nghymru a rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

View of front of Welsh Wound Centre from side angle

Canolfan Arloesedd Clwyfau Cymru

Canolfan Arloesedd Clwyfau Cymru (WWIC) yw’r ganolfan gwella clwyfau genedlaethol gyntaf yn y byd ac mae’n gyfleuster blaenllaw o ran arloesi clinigol yng Nghymru.

Y_Lab_CU

Y Lab

Y Lab yw'r Labordy Arloesedd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru, sy'n bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta.