Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Croeso i'r ŵyl oddi wrth yr Athro Gill Bristow.

Mae’n bleser gennym gynnal Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC arall eto eleni, y bumed ŵyl i ni ei chynnal yng Nghaerdydd. Mae'r Ŵyl yn ddathliad blynyddol o'r gwyddorau cymdeithasol ac yn gyfle i ymchwilwyr ymgysylltu â'r cyhoedd, a rhannu a thrafod gwybodaeth ddiddorol o ganfyddiadau, dulliau a chanlyniadau eu hymchwil.

Eleni byddwn yn mabwysiadu dull gwahanol gyda'r ŵyl. Bydd Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol 2020 (FoSS 2020) yn ddigwyddiad digidol yn gyntaf, ac fe'i cynhelir rhwng 7 a 15 Tachwedd. Eleni hefyd rydym ni'n cydweithio gyda 17 o sefydliadau eraill fel bod modd agor ein digwyddiadau i gynulleidfaoedd ehangach.

Dyma hefyd yw ein Gŵyl fwyaf hyd yma. Ar y cyd â'n partneriaid rydym ni'n cynnal dros 100 o ddigwyddiadau'n cwmpasu amrywiol themâu yn cynnwys meithrin Heddwch yng Ngogledd Iwerddon, effaith Covid ar ein harferion prynu a threulio yn ogystal â pherfformiad rhithwir a thrafodaeth ynghylch Dementia. Mae trefnwyr y digwyddiad wedi gweithio'n galed i ddod o hyd i ffyrdd newydd a chreadigol i ennyn diddordeb pobl yn eu hymchwil drwy'r digwyddiadau rhithwir hyn, ac rydym ni'n edrych ymlaen at rannu amrywiaeth ehangach nag erioed o weithgareddau ymchwil gyda chi.

Rydym ni’n falch o gynnal Gŵyl mor gyffrous gydag amrywiaeth mor eang o ddigwyddiadau ac mewn cydweithrediad a'n partneriaid yn yr Ŵyl. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth barhaus ESRC i’r Ŵyl.

Gobeithio y byddwch yn ymuno â ni, yn cymryd rhan yn y trafodaethau a'r dadleuon, ac yn dweud wrth eraill am yr Ŵyl a’n gwaith. Cofrestrwch am y digwyddiadau sydd o ddiddordeb i chi yma a dilynwch yr ŵyl gyda'r hashnodau #SocialCardiff a #ESRCFestival.

Edrychwn ymlaen at eich 'gweld'!

Yr Athro Gillian Bristow

Yr Athro Gillian Bristow

Deon Ymchwil yn y Coleg Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Athro Daearyddiaeth Economaidd

Email
bristowg1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5388