Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth

ESRC Festival of Social Science

Rydym yn falch o gyhoeddi byddwn yn cynnal ein Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol rhwng y 3 a'r 10 Tachwedd 2018.

Nodau'r Ŵyl yw i ddathlu ac i godi ymwybyddiaeth o waith ymchwil rhagorol y Brifysgol ym maes y gwyddorau cymdeithasol. Dyma ymchwil sy'n cyfrannu at ddatblygiad polisïau, gwasanaethau ac arloesi ac sy'n mynd i'r afael â nifer o heriau cymdeithasegol yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Mae'r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau rhyngweithiol sy'n llawn gwybodaeth ar draws y ddinas sydd ar gyfer y cyhoedd, disgyblion ysgol, sefydliadau trydydd sector a llunwyr polisïau.

Cefnogir y digwyddiad gan Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol fel rhan o'r Ŵyl Gwyddorau Cymdeithasol cenedlaethol.

Sut i archebu lle

Ewch i'n tudalen digwyddiadau i weld yr holl ddigwyddiadau sydd ar gael. Mae llawer ohonynt yn agored i'r cyhoedd a rhai ar gyfer cynulleidfaoedd penodol. Maent oll yn rhad ac am ddim.

Cewch fanylion archebu lle o dan bob rhestr digwyddiad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r digwyddiad, cysylltwch â'r person cyswllt a nodwyd o dan y digwyddiad penodol.

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi'u hanelu at y cyhoedd cyffredinol - rhai wedi'u hanelu at gynulleidfaoedd penodol, ee myfyrwyr ysgol neu sefydliadau'r trydydd sector.

Cymerwch ran a dilynwch y digwyddiadau gan ddefnyddio #esrcfestival a #SocialCardiff ar Twitter.

Lleoliad yr Ŵyl

Mae digwyddiadau'r Ŵyl yn cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws Caerdydd yn cynnwys Canolfan Celfyddydau Chapter, Llaeth a Siwgr @ Yr Hen Lyfrgell, ysgolion lleol yn ogystal â nifer o adeiladau'r Brifysgol.

Beth sy'n cael ei gynnig

Mae amrywiaeth o Ysgolion Academaidd a chanolfannau ymchwil yn cynnal digwyddiadau. Mae'r rhain yn cynnwys trafodaethau cynulleidfa byw, gweithdai ymarferol, cwisiau, arddangosiadau, a dangosiadau ffilm. Bydd mynychwyr yr Ŵyl yn cael y cyfle i ddysgu mwy am yr amrywiaeth eang o ymchwil ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Ymunwch â'n hymchwilwyr wrth iddyn nhw rannu eu hymchwil am bynciau amrywiol fel deall datblygiad plant, undebau llafur a defnyddio cyfryngau cymdeithasol, creu mannau cynaliadwy, ac ymddangosiad heddwch yn Gogledd Iwerddon. Mae'r Ŵyl yn tynnu sylw at bwysigrwydd gofal cymdeithasol yn y byd modern a'r cymdeithasau sy'n byw ynddo.

Gallwch ddysgu mwy am waith yr ymchwilwyr sy'n cymryd rhan yn yr Ŵyl a'u hymchwil ar ein tudalen cwrdd â'r siaradwyr.

Cysylltwch â ni

Rachel Baker

Dr Rachel Baker

Research Development Officer

Email:
bakerr9@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 5494