Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth

Rydym yn falch o gyhoeddi byddwn yn cynnal ein Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol rhwng y 3 a'r 10 Tachwedd 2018.

Nodau'r Ŵyl yw i ddathlu ac i godi ymwybyddiaeth o waith ymchwil rhagorol y Brifysgol ym maes y gwyddorau cymdeithasol. Dyma ymchwil sy'n cyfrannu at ddatblygiad polisïau, gwasanaethau ac arloesi ac sy'n mynd i'r afael â nifer o heriau cymdeithasegol yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Mae'r rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau rhyngweithiol sy'n llawn gwybodaeth ar draws y ddinas sydd ar gyfer y cyhoedd, disgyblion ysgol, sefydliadau trydydd sector a llunwyr polisïau.

Cefnogir y digwyddiad gan Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol fel rhan o'r Ŵyl Gwyddorau Cymdeithasol cenedlaethol.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wyliau blaenorol neu chwilio amdano drwy ein tagiau cyfryngau cymdeithasol #esrcfestival#SocialCardiff ar Twitter.

Cysylltu

ESRC IAA Team