Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cofnodion y Cyngor 27 Ionawr 2023

Cofnodion cyfarfod Arbennig Cyngor Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd ddydd Gwener 27 Ionawr 2023am 17:00 drwy Zoom.

Yn bresennol: Patrick Younge (Cadeirydd), Is-Ganghellor, Angie Flores Acuna, Yr Athro Rudolf Allemann, Yr Athro Rachel Ashworth, Paul Baston, Yr Athro Fonesig Janet Finch, Michael Hampson, Christopher Jones, Jan Juillerat, Jeremy Lewis, Suzanne Rankin, David Selway, John Shakeshaft, Yr Athro Damian Walford Davies, Jennifer Wood, Agnes Xavier-Phillips.

Mynychwyr: Katy Dale, Rashi Jain a Susan Midha.

2098 Croeso

2098.1 Croesawyd pawb i'r cyfarfod.

2099 Ymddiheuriadau am absenoldeb

2099.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan yr Athro Marc Buehner, Gina Dunn, Judith Fabian, Joanna Newman a Dr Pretty Sagoo.

2100 Argymhelliad gan Gyd-bwyllgor y Cyngor a'r Senedd ar gyfer olynydd i'r Is-Ganghellor

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 22/364HC 'Argymhelliad gan Gyd-bwyllgor y Cyngor a'r Senedd ar gyfer olynydd i'r Is-Ganghellor '. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

Nodwyd

2100.1 [Hepgorwyd]

2100.2  [Hepgorwyd]

2100.3 [Hepgorwyd]

2100.4 [Hepgorwyd]

2100.5 [Hepgorwyd]

2100.6 [Hepgorwyd]

2100.7 [Hepgorwyd]

2100.8 [Hepgorwyd]

2100.9 [Hepgorwyd]

2100.10 [Hepgorwyd]

.1 [Hepgorwyd]

.2 [Hepgorwyd]

.3 [Hepgorwyd]

.4 [Hepgorwyd]

.5 [Hepgorwyd]

.6 [Hepgorwyd]

2100.11 [Hepgorwyd]

Penderfynwyd

2100.12 cymeradwyo penodi'r Athro Wendy Larner yn Is-Ganghellor o 1 Medi 2023.