Ewch i'r prif gynnwys
Dogfen

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Archwilio a Risg 28.10.2020

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Archwilio a Risg Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd Ddydd Mercher 28 Hydref 2020 drwy Zoom, am 15:45

Yn Bresennol: Michael Hampson (Cadeirydd), Dónall Curtin, Dr Janet Wademan ac Agnes Xavier-Phillips.

Mynychwyr: Yr Athro Colin Riordan, Jason Clarke, Ian Davies, Clare Eveleigh, Vari Jenkins (Cymryd cofnodion), Faye Lloyd, Ruth Robertson, Robert Williams, a Wendy Wright.

860 Materion rhagarweiniol

Nodwyd y canlynol

860.1 bod Paul Benjamin a Rashi Jain, Alison Jarvis a Claire Sanders wedi ymddiheuro;

860.2 bod y cyfarfod i ganolbwyntio ar ystyried busnes hyfyw yn yr adroddiadau ariannol.

861 Adolygiad Busnes Gweithredol 2020-21 a 2021-22

Derbyniwyd ac ystyriwyd ar gyfer dadl bapur 20/143C, 'Adolygiad Busnes Byw 2020-21 a 2021-22' a 20/144C Amcanestyniadau Ariannol Cyfredol 2020-21, 2021-22 a 2022-23. Gwahoddwyd y Prif Swyddog Cyllid i siarad am yr eitem hon.

Nodwyd y canlynol

861.1 [Hepgorwyd]

861.2 [Hepgorwyd]

861.3 [Hepgorwyd]

861.4 [Hepgorwyd]

Penderfynwyd y canlynol

861.5 Byddai'r Cyngor yn elwa ar dderbyn papur ar yr Adolygiad Busnes Hyfyw.

861.6 cytunodd y Pwyllgor Archwilio a Risg â'r datganiad "Mae'r rheolwyr o'r farn bod gan y Brifysgol ddigon o arian ar gael hyd at fis Rhagfyr 2021 i ddatganiadau ariannol y Brifysgol gael eu paratoi ar sail busnes hyfyw."