Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd cyfartal

Mae'r Feithrinfa wedi ymrwymo i Bolisi Cyfle Cyfartal y Brifysgol

Rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd hyrwyddo arferion nad ydynt yn gwahaniaethu a mabwysiadu agwedd gadarnhaol tuag at hil, crefydd, iaith, rhyw ac anabledd. Ein nod yw ateb cwestiynau plant mewn ffordd onest.

Rhagor o wybodaeth am ein polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth.