Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd am swyddi

Mae'r fideo uchod ar gael yn Saesneg yn unig.

Pam Prifysgol Caerdydd?

Prifysgol Caerdydd yw un o brifysgolion mwyaf arloesol, uchelgeisiol a llwyddiannus y Deyrnas Unedig. Rydym ni'n cyflogi dros 6,000 o bobl - pob un ohonynt yn hollbwysig ar gyfer cefnogi ein hymdrechion i fod yn brifysgol o safon fyd-eang. Bydd gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig tâl cystadleuol, ystod eang o fuddion, cyfleoedd ardderchog i ddatblygu eich gyrfa ac amgylchedd gwaith cadarnhaol - mae ein gwobrau ar gyfer amrywiaeth a buddsoddi mewn pobl yn dystiolaeth o hynny.

Chwiliwch am eich swydd nesaf a byddwch yn rhan o'n dyfodol cyffrous.