Ewch i’r prif gynnwys

Grŵp Gwybyddiaeth a Niwroysgogiad Caerdydd

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar reolaeth wybyddol, sylw ac ymwybyddiaeth, ac yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau ymddygiadol, ysgogi ymennydd a delweddu ymennydd.

We use brain stimulation (TMS, TES) and brain imaging techniques (fMRI, MRS, MEG) to understand cognitive control, attention and awareness in the human brain.

Nod Restrain, a ddatblygwyd gan wyddonwyr, yw helpu pobl i golli pwysau a bwyta'n iach.

Rydym yn ymchwilio i themâu megis rheolaeth wybyddol, sylw ac ymwybyddiaeth, a'r berthynas rhwng gwyddoniaeth a'r cyfryngau.

Daw ymchwilwyr ein grŵp o ystod o gefndiroedd gyda blynyddoedd o brofiad.