Skip to main content

Diweddarwch eich manylion

Mae'r ffurflen hon ar gael yn Saesneg hefyd.

Amdanoch chi
Dyddiad geni: *
Dewis iaith
Eich gyrfa
Ydych chi'n:
Sut cawsoch eich atgoffa i ddiweddaru eich manylion?


Hysbysiad diogelu preifatrwydd data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu'r wybodaeth sydd ar y ffurflen hon yn unol â thelerau'r Ddeddf Diogelu Data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn rhoi caniatâd i’r Brifysgol i brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth i chi, yn unol â’r dewisiadau rydych wedi nodi uchod. Gallwch dynnu yn ôl y caniatâd hwn unrhyw bryd drwy cysylltu â'r Isadran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr ar alumni@caerdydd.ac.uk.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i ddysgu mwy am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau a sut i fynegi pryder ynglŷn â’r ffordd y caiff eich data personol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol ar: inforequest@cardiff.ac.uk. Gallwch drafod eich pryderon gyda Swyddfa’r Comisiynydd gwybodaeth hefyd (ICO).