Rydym yn cydnabod rôl bwysig y cyfryngau yn cyfathrebu ein cyfnewidiadau, cyflawniadau a dyheadau ac rydym yn ceisio hwyluso’r gwaith hwn pryd bynnag y bo’n bosibl.


Datganiadau’r cyfryngau

Sylwadau swyddogol ar ddigwyddiadau a datblygiadau ar draws y Brifysgol.


Lleoliadau ffilmio

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o leoliadau mewnol ac allanol ar gyfer ffilmio masnachol ac anfasnachol.

Cysylltiadau

Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Victoria Dando

E-bost:
Dandov2@caerdydd.ac.uk
Ffôn:
+44 (0)29 2087 9074

Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Julia Short

E-bost:
ShortJ4@caerdydd.ac.uk
Ffôn:
+44 (0)29 2087 5596

Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Michael Bishop

E-bost:
BishopM1@caerdydd.ac.uk
Ffôn:
+44 (0)29 2087 4499

Pennaeth Cyfathrebu

Christopher Jones

E-bost:
jonesc83@caerdydd.ac.uk
Ffôn:
+44 (0)29 2087 4731
Yn darparu mynediad i sylwadau arbenigol, barn a dadansoddiad gwybodus ar amrywiaeth o faterion ymchwil ac amserol.