Mae'r wythnos graddio'n gyfle i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr gyda chyfoedion, teulu a ffrindiau. Cynhelir ein seremonïau ar gyfer 2016 rhwng dydd Llun 11 Gorffennaf a dydd Gwener 15 Gorffennaf.

Yma, cewch wybod sut i baratoi ar gyfer y diwrnod a beth i'w ddisgwyl ar y diwrnod ei hun.

Student putting on graduation robes

Cynllunio eich diwrnod graddio

Mae'r wythnos graddio'n gyfnod prysur a chyffrous ar gyfer myfyrwyr, ymwelwyr a staff.  Rydym am i bawb fwynhau'r achlysur hwn, sy'n gyfnod balch i'n myfyrwyr wrth iddynt ddathlu penllanw eu gwaith caled.

Diweddaru eich manylion cyswllt

Rhaid i chi ddiweddaru eich manylion cyswllt ar ôl graddio, erbyn dydd Llun 20 Mehefin 2016, p'un a ydych yn dod i seremoni ai peidio.

#GraddCdydd

Ychwanegwch #GraddCdydd wrth drydar a rhannwch eich storïau a'ch lluniau gyda ni cyn y diwrnod graddio.

Seremonïau

Gwybodaeth am ddyddiad ac amser eich seremoni, beth sy'n digwydd a gwylio'r darllediad byw ar y we.

Ar ôl i chi raddio

Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Rydym yn parhau i gynnig gwasanaethau a chefnogaeth i'n graddedigion ar ôl iddynt ein gadael.

Jamie Roberts outside Main building, Cathays campus

Ein cynfyfyrwyr

Mae llawer o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn arweinwyr blaenllaw yn eu maes - yma, cewch wybod rhagor am gynfyfyrwyr Caerdydd sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn yn ein byd ni heddiw.

Ein Rhwydwaith Cynfyfyrwyr

Mae ein Rhwydwaith Cynfyfyrwyr yn lle gwych i adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau gyrfa. Rydym yn cynnig newyddion, digwyddiadau a manteision i dros 145,000 o gynfyfyrwyr mewn dros 180 o wledydd ledled y byd.

Instagram

Tagiwch eich lluniau gyda @prifysgolcdydd er mwyn i ni ailrannu uchafbwyntiau eich diwrnod graddio ar gyfrif Instagram swyddogol Prifysgol Caerdydd.

Blog

Rydym yn cynnig darllediadau byw, lluniau a chyfweliadau. Cymerwch ran, Raddedigion!