Mae'r wythnos graddio'n gyfle i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr gyda chyfoedion, teulu a ffrindiau.

Cynhelir ein seremonïau ar gyfer 2017 rhwng dydd Llun 17 Gorffennaf a dydd Gwener 21 Gorffennaf.

Graduation ceremony

Gwyliwch Graddio 2016 ar-lein

Gwyliwch recordiadau o seremonïau eleni.

#GraddCdydd

Ychwanegwch #GraddCdydd wrth drydar a rhannwch eich storïau a'ch lluniau gyda ni cyn y diwrnod graddio.

Instagram

Tagiwch eich lluniau gyda @prifysgolcdydd er mwyn i ni ailrannu uchafbwyntiau eich diwrnod graddio ar gyfrif Instagram swyddogol Prifysgol Caerdydd.

Blog

Rydym yn cynnig darllediadau byw, lluniau a chyfweliadau. Cymerwch ran, Raddedigion!

Nigel Owens

Cymrodyr Er Anrhydedd 2016

Mae dyfarnwr rygbi rhyngwladol, nofelydd llwyddiannus, arbenigwr bancio byd-eang a'r milwr trawsrywiol uchaf ei statws ym Myddin Prydain, ymysg y rhai y bydd Prifysgol Caerdydd yn eu hanrhydeddu yn ei seremonïau graddio blynyddol yr wythnos nesaf.

Group of graduates posing in gowns

Wedi i chi raddio

Bydd Caerdydd gyda chi am byth. Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Cadwch mewn cysylltiad i gael mynediad i fuddion ar gyfer cynfyfyrwyr, cyfleoedd gyrfaoedd a rhwydweithio, mynychu digwyddiadau a llawer mwy.

Cofrestru ar gyfer cynfyfyrwyr

Diweddarwch eich manylion cyswllt ar ôl graddio ac ymunwch â chymuned byd-eang o dros 145,000 o gynfyfyrwyr.

LinkedIn

Ein Rhwydwaith Cynfyfyrwyr

Mae ein Rhwydwaith Cynfyfyrwyr yn lle gwych i adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau gyrfa. Rydym yn cynnig newyddion, digwyddiadau a manteision i dros 145,000 o gynfyfyrwyr mewn dros 180 o wledydd ledled y byd.