Mae'r wythnos graddio'n gyfle i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr gyda chyfoedion, teulu a ffrindiau. Cynhelir ein seremonïau ar gyfer 2016 rhwng dydd Llun 11 Gorffennaf a dydd Gwener 15 Gorffennaf.

Yma, cewch wybod sut i baratoi ar gyfer y diwrnod a beth i'w ddisgwyl ar y diwrnod ei hun.

Ar ôl i chi raddio

Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Rydym yn parhau i gynnig gwasanaethau a chefnogaeth i'n graddedigion ar ôl iddynt ein gadael.

Cynllunio eich diwrnod graddio

Mae'r wythnos graddio'n gyfnod prysur a chyffrous ar gyfer myfyrwyr, ymwelwyr a staff. Rydym am i bawb fwynhau'r achlysur hwn, sy'n gyfnod balch i'n myfyrwyr wrth iddynt ddathlu penllanw eu gwaith caled.

Seremonïau

Gwybodaeth am ddyddiad ac amser eich seremoni, beth sy'n digwydd a gwylio'r darllediad byw ar y we.

Digwyddiadau

Dysgwch mwy am y digwyddiadau sydd i ddod.