Mae'r wythnos graddio'n gyfle i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr gyda chyfoedion, teulu a ffrindiau. Cynhelir ein seremonïau ar gyfer 2015 rhwng dydd Llun 13 Gorffennaf a dydd Gwener 17 Gorffennaf.

Yma, cewch wybod sut i baratoi ar gyfer y seremoni a beth i'w ddisgwyl ar y diwrnod ei hun.

Seremonïau

Gwybodaeth am ddyddiad ac amser eich seremoni, beth sy'n digwydd a gwylio'r darllediad byw ar y we.

Digwyddiadau

Dysgwch mwy am y digwyddiadau sydd i ddod.

Ar ôl i chi raddio

Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Rydym yn parhau i gynnig gwasanaethau a chefnogaeth i'n graddedigion ar ôl iddynt ein gadael.