Mae'r wythnos graddio'n gyfle i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr gyda chyfoedion, teulu a ffrindiau.

Cynhelir ein seremonïau ar gyfer 2018 rhwng Dydd Llun 16 Gorffennaf a Dydd Gwener 20 Gorffennaf.

Peidiwch â cholli cyfle fel cynfyfyriwr Caerdydd

Enillwch fynediad at cefnogaeth gyrfa a chyfleoedd unigryw. Sicrhewch fod eich manylion cyswllt wedi’u diweddaru a’ch bod wedi dewis i dderbyn cyfathrebiadau.

#GraddCdydd

Ychwanegwch #GraddCdydd wrth drydar a rhannwch eich storïau a'ch lluniau gyda ni cyn y diwrnod graddio.

Instagram

Tagiwch eich lluniau gyda @prifysgolcdydd er mwyn i ni ailrannu uchafbwyntiau eich diwrnod graddio ar gyfrif Instagram swyddogol Prifysgol Caerdydd.

Snapchat

Ychwanegwch ni ar Snapchat i gael lluniau answyddogol a chipolwg o’r diwrnod graddio o bersbectif y myfyrwyr. Chwiliwch am geohidlyddion #GraddCdydd ac anfonwch eich lluniau atom.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cymrodyr Er Anrhydedd 2017

Chris Coleman, Rosaleen Moriarty-Simmonds, La-Chun Lindsay a Martin Lewis ymhlith y bobl nodedig fydd yn cael Cymrodoriaethau er Anrhydedd gan Brifysgol Caerdydd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Wedi i chi raddio

Bydd Caerdydd gyda chi am byth. Efallai mai graddio fydd pen y daith i chi o ran eich astudiaethau cyfredol, ond nid oes rhaid dweud hwyl fawr. Cadwch mewn cysylltiad i gael mynediad i fuddion ar gyfer cynfyfyrwyr, cyfleoedd gyrfaoedd a rhwydweithio, mynychu digwyddiadau a llawer mwy.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ein Rhwydwaith Cynfyfyrwyr

Mae ein Rhwydwaith Cynfyfyrwyr yn lle gwych i adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau gyrfa. Rydym yn cynnig newyddion, digwyddiadau a manteision i dros 145,000 o gynfyfyrwyr mewn dros 180 o wledydd ledled y byd.