Ein nod yw paratoi’r ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o adeiladau digidol sydd â gwydnwch oes gyfan ac sy’n gallu addasu i’w hamgylchedd, eu defnydd a’r sawl sy’n eu meddiannu.

Ymchwil

Ymchwil i’r amgylchedd adeiledig er budd y cyhoedd.

Prosiectau

Pori drwy’r amrywiol brosiectau ymchwil rydyn ni’n ymwneud â nhw.

Cyfleusterau

Mae gennym gyfleusterau a chyfarpar ymchwil sydd ar gael i’w harchebu.

Astudiaethau ôl-raddedig

Gweld ein cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig a gwybodaeth mynediad.

Newyddion diweddaraf

EU funds

Arian yr UE i hybu effeithlonrwydd ynni trefol

6 Mawrth 2017

Prosiect ymchwil yn sicrhau bron £1m o'r UE

WISDOM Project Final Event

9 Chwefror 2017

WISDOM Project concludes with fantastic event hosted by Cardiff University

The WISDOM Project Comes to Cardiff!

15 Tachwedd 2016

The final event of the WISDOM project is being held in Cardiff in January 2017.