Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn ymchwilio’r amgylchedd adeiledig â’r nod o baratoi’r ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o adeiladau digidol gwydn a hyblyg.

Mae ein gweledigaeth yn ymwneud â’r cysyniad o gysyniadaeth ddynamig a hunan-ddiweddarol digidol o adeilad sy’n manteisio’n llawn ar y datblygiadau TGCh diweddaraf, gan gynnwys technolegau synhwyro treiddiol.

Diweddariad Knoholem

Bydd y technolegau digidol hyn yn helpu i gynnal cynrychioliad dynamig o adeilad sy’n angenrheidiol ar gyfer darparu adroddiadau ar berfformiad adeilad (gan gynnwys ynni) mewn amser real, a sicrhau bod gan yr adeilad hyblygrwydd gydol oes o ran ei ddefnydd a’i amgylchedd.

Platfform cynaliadwyedd Prifysgol Caerdydd

Themes

Our research themes cover a range of sustainable engineering areas.

Prosiectau

Pori drwy’r amrywiol brosiectau ymchwil rydyn ni’n ymwneud â nhw.

Cyfleusterau

Mae gennym gyfleusterau a chyfarpar ymchwil sydd ar gael i’w harchebu.