Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau ôl-raddedig

Mae’r Ysgol Peirianneg yn cynnig cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig o fewn ei themâu ymchwil.

Cynhelir gweithgareddau ymchwil yn yr Ysgol Peirianneg o fewn themâu ymchwil sy’n cwmpasu’r rhan fwyaf o’r meysydd ymchwil ar draws peirianneg. Dylai darpar ymgeiswyr gysylltu ag aelodau o’r staff academaidd sy’n gweithio yn eu meysydd diddordeb i drafod syniadau am eu prosiect ymchwil arfaethedig.

Adeiladu cynaliadwy

Rydym yn gweithio i wella technegau Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) i gyflenwi efelychiad amlweddog dynamig a chymeriadu adeiladau mewn amser real a gwella llywodraethiant a chydymffurfiaeth reolaethol BIM.

Un o’r prif flaenoriaethau yw datblygu adeiladau cynaliadwy a dinasoedd y dyfodol drwy optimeiddio ynni aml-amcan mewn adeiladau ac ardaloedd. Gallwch ddysgu mwy drwy edrych ar ein thema ymchwil Ynni a’r Amgylchedd.

Meysydd ymchwil

Mae ein myfyrwyr PhD yn astudio amrywiaeth eang o feysydd sy’n gysylltiedig â pheirianneg gynaliadwy. Mae enghreifftiau o feysydd ymchwil cyfredol ac a ddewiswyd yn y gorffennol gan ein myfyrwyr yn cynnwys:

MyfyriwrTeitl PhDGoruchwylwyr
Shang GaoDefnyddio BIM i wella diogelwch adeiladu (Using BIM to enhance construction safety)Dr H Li
Prof M Mourshead
Shangjie HouIntegreiddio modelu gwybodaeth adeiladu mewn cylch oes adeilad (Integrated implementation of building information modelling in building life cycle)Dr H Li
Professor Y Rezgui
Shaun Kevin HowellCynrychioliad ontolegol ar gyfer modelu dinasoedd clyfar integredig a dadansoddiadau data (Ontological representations for integrated smart cities modelling and data analytics)Professor Y Rezgui
Dr H Li
Saud AlshehriParodrwydd Biolegol a Rheoli Trychineb (Biological Preparedness and Disaster Management)Professor Y Rezgui
Dr H Li
Simeon GowYmchwil ar roboteg yn seiliedig ar BIM (Research on BIM based robotics)Dr H Li
Dr A S K Kwan
Arif AlmutairiSynhwyro o bell ar gyfer rheoli argyfyngau a thrychinebau morolProf M Mourshed
Prof Y Rezgui
Eissa AlreshidiGwasanaeth cwmwl i allanoli a rheoli data am yr amgylchedd adeiledigProf M Mourshed
Prof Y Rezgui
Raed AmeenCynllunio dinas gynaliadwy yn seiliedig ar Fodelu Gwybodaeth am Adeiladau – peirianneg bensaernïolProf M Mourshed
Dr H Li
Calin BojeModelu holistaidd yn seiliedig ar BIM ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch datblygu cynaliadwyDr H Li
Prof Y Rezgui
Alex BradleySeilwaith Modelu Gwybodaeth am Adeiladau: Safbwynt contractwr ar fodelu gwybodaeth seilwaithDr H Li
Prof R Lark
Keyu ChenFframwaith penderfynu strategol ar gyfer rhoi technegau modelu gwybodaeth am adeiladu sefydliadol ar waithDr H Li
Prof Y Rezgui
Kumar DebnathLlwybrau ynni ac allyriadau carbon 2050: modelu cost datgarboneiddioProf M Mourshed
Prof Y Rezgui
Muhammad FaizalOptimeiddio yn seiliedig ar fodelau ar gyfer adeiladau di-garbonProf M Mourshed
Dr M Bray
Bejay JayanDefnyddio dull ontolegol wrth ddylunio adeiladau cynaliadwyDr H Li
Prof Y Rezgui
Nada KadhimCreu Modelau Dinas 3D o Ddelweddau Lloeren ar gyfer Asesu Integredig a Rhagweld Potensial Ynni SolarProf M Mourshed
Dr M Bray
Layth KraidiModelu gwybodaeth am adeiladau ND ar gyfer rheoli cylch bywydProf M Mourshed
Dr T Beach
Corentin KusterRheoli ynni semantig cwmwl gwasgaredig ar lefel ardalProf Y Rezgui
Prof A S K Kwan
Simon LambSystem penderfynu yn seiliedig ar fodelu gwybodaeth am adeiladau ar gyfer rheoli asedau priffyrddDr H Li
Prof R J Lark
Marwah Mahdi MohsinOptimeiddio cost adeiladau gwyrdd yn seiliedig ar fodelu gwybodaeth adeiladauProf A S K Kwan
Dr T Beach
Luis Molinos Priegue Profi effeithlonrwydd tyrbin llanw mewn amgylchedd naturiol heb rwystrau Prof T Stoesser
Prof A S K Kwan
Guoqian RenDull yn seiliedig ar fodelu gwybodaeth adeiladau ar gyfer cynllunio trefol cynaliadwy ac eco-ddinasoeddDr  H Li
Prof Y Rezgui
Yu LiModelu a datblygu deunyddiau peirianneg 'clyfar ac eco-gyfeillgar'Dr  H Zhu
Prof Y Rezgui
Balsam ShallalTai di-ynni optimaidd yn IraqProf M Mourshed
Dr H Li
Julia TerletModelu ymddygiad dŵr ar gyfer rheoli dŵr â TGCh mewn amgylchiadau trefolProf Y Rezgui
Dr T Beach
Raed AlelwaniDatblygu pensaernïaeth leol fel y'i cysylltir â llinell amser hanes y penrhyn ArabaiddProf Y Rezgui
Prof A S K Kwan
Ateyah AlzahraniSystem rheoli ynni clyfar ar gyfer diwydiannau prosesu pysgodProf Y Rezgui
Prof A S K Kwan
Kui WengRheoli wedi'i fewnblannu ac optimeiddio mewn adeiladau er mwyn sicrhau effeithiolrwydd ynniProf M Mourshed
Prof A S K Kwan
Giulia CereFformiwleiddiad gwydnwch yn seiliedig ar ddadleoliadProf Y Rezgui
Dr W Zhao
Jaliya GoonetillakeFframwaith ar gyfer integreiddio gofynion gwybodaeth mewn technegau digidol ar gyfer adeiladu seilwaithProf R Lark
Dr H Li

Derbyn

I gael gwybodaeth am ymchwil ôl-raddedig cysylltwch â:

Admissions

For information about postgraduate research admissions, please contact:

Dr Hanxing Zhu