Skip to main content

Staff a-z

Qi Zhang

Qi Zhang

Mandarin Tutor - Confucius Institute

Email
qiz3@cardiff.ac.uk
Samia Zitouni

Samia Zitouni

Teacher in French and Programme Director for French Languages for All

Email
zitounis1@cardiff.ac.uk