Ewch i’r prif gynnwys

Arsyllfa Gwy ac Wysg

Mae ein hymchwil hirdymor yn Afon Gwy ac Wysg yn darparu tystiolaeth ar gyfer rheoli dyfroedd croyw yn ogystal â datblygiadau ehangach mewn gwybodaeth systemau cyfan.

Ers dros 40 mlynedd, mae ein hymchwilwyr wedi bod yn casglu data i ddeall sut i gydbwyso cynaliadwyedd dŵr croyw â ffyniant cymdeithasol mewn byd ansicr.

Mae ein data yn ymestyn dros bedwar degawd gan gwmpasu ffynhonnell i aber—drwy gronfeydd dŵr, ardaloedd amaethyddol a threfol.

Rydym yn hwyluso cydweithio rhyngddisgyblaethol, partneriaethau a chyfnewid gwybodaeth.