Ewch i’r prif gynnwys

Arsyllfa Gwy ac Wysg

Mae ein hymchwil hirdymor yn Afon Gwy ac Wysg yn darparu tystiolaeth ar gyfer rheoli dyfroedd croyw yn ogystal â datblygiadau ehangach mewn gwybodaeth systemau cyfan.

Gwybodaeth ac atebion i'r her o gynnal dŵr croyw ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Adroddiad Sefydliad Ymchwil Dŵr Prifysgol Caerdydd ar gyfer Dalgylch Systemau Meddwl Cydweithredol (CaSTCo) yn archwilio’r actorion a’r gweithgareddau sy’n llywio iechyd dyfroedd croyw dalgylch Wysg.

Rydym yn hwyluso cydweithio rhyngddisgyblaethol, partneriaethau a chyfnewid gwybodaeth.