Ewch i’r prif gynnwys

Labordy Deunyddiau Adeiladu Gwydn (RCM)

Mae’r Labordy Deunyddiau Adeiladu’n cynnwys amrywiaeth eang o gymysgwyr, byrddau dirgrynu, argraffyddion sment 3D, cywasgwyr ac offer i gymysgu, castio a phrofi deunyddiau adeiladu’n unol â’r safonau perthnasol. Mae'r labordy yn Adeiladau'r Frenhines, Gorllewin -1.02. Er mwyn defnyddio’r offer yn y labordy a chael gwybodaeth am brofi a chostau, cysylltwch â ni.

Offer

Enw Brand/model Manylion
Dadansoddwr pylsiau uwchsonig (UPV). PULSONIC 58-E4900. Defnyddir y PULSONIC i fesur cyflymder pylsiau uwchsonig drwy ddarn o goncrit. Bydd yn darparu gwybodaeth am graciau, bylchau, cryfder, ac yn rhoi amcangyfrifon cyflym o faint o elastigedd deinamig sydd ar y safle neu yn y labordy. Gellir ei ddefnyddio hefyd i amcangyfrif amseroedd i daro’r estyllod. Gellir cyfuno cyflymder y pylsiau â gwerth adlam y morthwyl er mwyn gwerthuso cryfder concrit.
Argraffydd 3D ar gyfer clai a choncrit Delta WASP 40100 Clay. Ceramic 3d printer open and accessible on three sides to interact during the prints. With Delta WASP 40100 Clay is possible to print directly on the floor or on a printing surface removable steel. You can also continue printing without waiting for the piece to dry and simply by moving the printer.
Profwr Cyflym ar gyfer Athreiddedd Clorid (RCPT) Cyfarpar 4-sianel i bennu gallu concrit i wrthsefyll athreiddedd ïonau clorit. Yn cydymffurfio ag ASTM C1202, C1760, AASHTO T277 ac NT BUILD 492.
Profi athreiddedd dŵr MATEST C430. Cyfarpar athreiddedd dŵr concrit awtomatig mewn 4 cell i brofi athreiddedd morter a chiwbiau concrit neu silindrau pan fydd pwysedd y dŵr wedi cyrraedd uchafswm o 40 bar.
Gosod Dwysedd a Disgyrchiant Defnyddir i bennu disgyrchiant penodol concrit, agregau ac ati. Ffrâm ddur gadarn, mae'n ymgorffori ar ei ran isaf blatfform y gellir ei addasu o ran uchder, gan ddal cynhwysydd dŵr, ac yn caniatáu'r prawf disgyrchiant penodol. Ynghyd â'r prawf mae dewis o ddwy siambr wactod (32 L a 110 L) ar gyfer dirlawnder gwactod.
Mesuryddion gludedd (x2) IKA Lo-vi and IKA Me-vi. Mesuryddion gludedd cylchdro (isel, tra isel a chanolig) i bennu rheoleg cydrannau hylif a phast ar gludedd gwahanol. Gellir defnyddio'r offerynnau i bennu gludedd ar dymheredd gwahanol.
Peiriant hyblyg concrit 150 kN lled-awtomatig, cynnydd Cyber-plus MATEST/C091-02N Nodweddir y peiriant concrit gyda chynhwysedd 200 kN gan ei anystwythder uchel ac mae ganddo uned rheoli cynnydd Servo-plus, sy'n ei wneud yn fodel cwbl awtomatig. Mae'r peiriant hwn wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer cynnal profion hyblyg ar wahanol sbesimenau trawst concrit, gan gynnwys y rhai sydd â dimensiynau gydag uchafswm o 200x200x800 mm. Yn ogystal, mae'n addas ar gyfer profi blociau gwastad, cerrig llechi, cyrbau, teils, slabiau, unedau gwaith maen, a deunyddiau o unrhyw fath gydag uchafswm maint 600x250 mm (uchafswm maint 1325 mm ar gyfer rholeri îs).
Peiriant Profi Cywasgu CONTROLS AUTOMAX COMPACT-Line/50-C56D02 Mae'r profwr cywasgu Compact-Line Super-Awtomatig AUTOMAX wedi'i gynllunio gyda chynhwysedd o 3000 kN, sy'n ei gwneud yn addas ar gyfer profi cryfder cywasgu ciwbiau gyda dimensiynau hyd at 200 mm a silindrau gydag uchafswm diamedr o 160 mm ac uchder o 320 mm.

Cysylltwch

Dr Riccardo Maddalena

Email
maddalenar@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6150

Lleoliad

  • Queen's Buildings
    5 The Parade
    Heol Casnewydd
    CF24 3AA