Ewch i’r prif gynnwys

Labordy Deunyddiau Adeiladu Gwydn (RCM)

Mae’r Labordy Deunyddiau Adeiladu’n cynnwys amrywiaeth eang o gymysgwyr, byrddau dirgrynu, argraffyddion sment 3D, cywasgwyr ac offer i gymysgu, castio a phrofi deunyddiau adeiladu’n unol â’r safonau perthnasol. Mae'r labordy yn Adeiladau'r Frenhines, Gorllewin -1.02. Er mwyn defnyddio’r offer yn y labordy a chael gwybodaeth am brofi a chostau, cysylltwch â ni.

Offer

Enw Brand/model Manylion
Ultrasonic pulse analyzer (UPV) PULSONIC 58-E4900. Defnyddir y PULSONIC i fesur cyflymder pylsiau uwchsonig drwy ddarn o goncrit. Bydd yn darparu gwybodaeth am graciau, bylchau, cryfder, ac yn rhoi amcangyfrifon cyflym o faint o elastigedd deinamig sydd ar y safle neu yn y labordy. Gellir ei ddefnyddio hefyd i amcangyfrif amseroedd i daro’r estyllod. Gellir cyfuno cyflymder y pylsiau â gwerth adlam y morthwyl er mwyn gwerthuso cryfder concrit.
3D printer for clay and concrete Delta WASP 40100 Clay. Ceramic 3d printer open and accessible on three sides to interact during the prints. With Delta WASP 40100 Clay is possible to print directly on the floor or on a printing surface removable steel. You can also continue printing without waiting for the piece to dry and simply by moving the printer.
Rapid Chloride Permeability Tester (RCPT) Cyfarpar 4-sianel i bennu gallu concrit i wrthsefyll athreiddedd ïonau clorit. Yn cydymffurfio ag ASTM C1202, C1760, AASHTO T277 ac NT BUILD 492.
Water permeability testing MATEST C430. Cyfarpar athreiddedd dŵr concrit awtomatig mewn 4 cell i brofi athreiddedd morter a chiwbiau concrit neu silindrau pan fydd pwysedd y dŵr wedi cyrraedd uchafswm o 40 bar.
Density and Gravity Setup Defnyddir i bennu disgyrchiant penodol concrit, agregau ac ati. Ffrâm ddur gadarn, mae'n ymgorffori ar ei ran isaf blatfform y gellir ei addasu o ran uchder, gan ddal cynhwysydd dŵr, ac yn caniatáu'r prawf disgyrchiant penodol. Ynghyd â'r prawf mae dewis o ddwy siambr wactod (32 L a 110 L) ar gyfer dirlawnder gwactod.
Viscometers (x2) IKA Lo-vi and IKA Me-vi. Mesuryddion gludedd cylchdro (isel, tra isel a chanolig) i bennu rheoleg cydrannau hylif a phast ar gludedd gwahanol. Gellir defnyddio'r offerynnau i bennu gludedd ar dymheredd gwahanol.

Cysylltwch

Dr Riccardo Maddalena

Email
maddalenar@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6150

Lleoliad

  • Queen's Buildings
    5 The Parade
    Heol Casnewydd
    CF24 3AA