Ewch i’r prif gynnwys

Dadansoddwr pylsiau uwchsonig (UPV).

Brand/model PULSONIC 58-E4900.
Manylion Defnyddir y PULSONIC i fesur cyflymder pylsiau uwchsonig drwy ddarn o goncrit. Bydd yn darparu gwybodaeth am graciau, bylchau, cryfder, ac yn rhoi amcangyfrifon cyflym o faint o elastigedd deinamig sydd ar y safle neu yn y labordy. Gellir ei ddefnyddio hefyd i amcangyfrif amseroedd i daro’r estyllod. Gellir cyfuno cyflymder y pylsiau â gwerth adlam y morthwyl er mwyn gwerthuso cryfder concrit.
Cyfleuster Labordy Deunyddiau Adeiladu Gwydn (RCM)
Ysgol Yr Ysgol Peirianneg

Cysylltwch

Dr Riccardo Maddalena

Email
maddalenar@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6150