Ewch i’r prif gynnwys

Offer ymchwil

Gwybodaeth am yr offer ymchwil sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd a sut gallwch ei ddefnyddio yn eich gwaith.

Chwilio'r gronfa ddata

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyfleusterau

Mwy o wybodaeth am y cyfleusterau ymchwil yn y Brifysgol, yn cynnwys eu lleoliadau a’r offer maent yn eu cynnig.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Offer

Chwiliwch ein hoffer ymchwil gan ddidoli yn ôl Ysgol Academaidd neu adeilad penodol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhannu offer GW4

Sefydlwyd cronfa ddata GW4 i hywluso rhannu offer ymchwil ar draws Prifysgolion Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyfrannu

Sefydlwch gydweithrediadau newydd drwy rannu eich offer gydag ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd.