Ewch i’r prif gynnwys

Offer ymchwil

Dod o hyd i gyfleusterau ac offer o fewn y Brifysgol i gefnogi eich ymchwil.

Chwilio'r gronfa ddata

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyfleusterau

Mwy o wybodaeth am y cyfleusterau ymchwil yn y Brifysgol, yn cynnwys eu lleoliadau a’r offer maent yn eu cynnig.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Offer

Chwiliwch ein hoffer ymchwil gan ddidoli yn ôl Ysgol Academaidd neu adeilad penodol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rhannu offer GW4

Sefydlwyd cronfa ddata GW4 i hywluso rhannu offer ymchwil ar draws Prifysgolion Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cysylltwch

Sefydlwch gydweithrediadau newydd drwy rannu eich offer gydag ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd.