Ewch i’r prif gynnwys

Trosolwg

Gadewais Brifysgol Rhufain, “La Sapieza”, ym 1996 gyda gradd mewn Cemeg Feddyginiaethol. Symudais i Gaerdydd ym 1997. O dan oruchwyliaeth yr Athro McGuigan ym Mhrifysgol Caerdydd, gorffennais fy ngwaith ar ddosbarth newydd o niwcleosidau gwrth-VZV (feirws farisela-soster) ar gyfer fy PhD.

Ar ôl cyflawni swydd ôl-ddoethurol am ddwy flynedd o dan oruchwyliaeth yr Athro McGuigan, cefais fy mhenodi’n Ddarlithydd mewn Cemeg Feddyginiaethol yn 2002, yn Uwch Ddarlithydd yn 2011 ac yn Ddarllenydd (dyrchafiad) yn 2015.

Fi yw Cyfarwyddwr Gwyddonol Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru.

Cymwysterau

PhD mewn Cemeg Feddyginiaethol – Ysgol Fferylliaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd (2001)

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr Darlith Ymchwilydd Ifanc William Prusoff 2013 – Cyflwynwyd gan y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Gwrthfeirysol
 • Gwobr Arloesedd mewn Gofal Iechyd 2016 - Prifysgol Caerdydd

Aelodaeth o gyrff proffesiynol

 • Aelod o Fwrdd Cynghori Gwyddonol Synergy Pharmaceuticals Inc. (2012-2019)
 • Aelod Etholedig o'r Bwrdd o'r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Gwrthfeirysol. (2013-2019)
 • Aelod o'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Swyddi academaidd

 • 2015-2017   Darllenydd Cemeg Feddyginiaethol, Prifysgol Caerdydd.
 • 2011-2015   Uwch-ddarlithydd Cemeg Feddyginiaethol, Prifysgol Caerdydd.
 • 2002-2011   Darlithydd Cemeg Feddyginiaethol, Prifysgol Caerdydd.
 • 2001-2002   Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd.

Anerchiadau a roddwyd

 • 32ain Cynhadledd Ryngwladol ar Ymchwil Gwrthfeirysol - Baltimore, UDA, 14 Mai 2019: "Dylunio cyffuriau gwrthfeirysol ar sail strwythur"
 • 7fed Gyngres Firoleg Ewropeaidd - Rotterdam, Yr Iseldiroedd, 29 Ebrill 2018: "Dylunio cyffuriau gwrthfeirysol drwy gymorth cyfrifiadur (Torri tir newydd)"
 • 16eg Cynhadledd Bioamddiffyn Meddygol – Munich, Yr Almaen, 29 Hydref 2018: “Datblygu cyffuriau gwrthfeirysol a gwrthfiotigau”
 • Y BMCS Meistroli MedChem III: 3ydd symposiwm RCS-BMCS ar feistroli cemeg feddyginiaethol – Caerdydd, DU 22 Mawrth 2017
 • Cynhadledd Cemeg Feddyginiaethol 1af Iwerddon – Dulyn, Iwerddon 1 Gorffennaf 2016 Tsieina – Cynhadledd Canser y Deyrnas Unedig (CUKC) 2015 – Caerdydd, DU 17- 18 Gorffennaf 2015: "Modelu moleciwlaidd mewn dylunio cyffuriau gwrth-gancr: Darganfod atalyddion BCL3”
 • "Degfed Gweithdy Ewropeaidd mewn Dylunio Cyffuriau" (X EWDD) – Siena, yr Eidal, 17 – 22 Mai, 2015: "Darganfod atalyddion BCL3 gyda chymorth cyfrifiadur sy’n asiantau gwrth-metastatig posibl"
 • 3ydd Cyngres Gwrthfeirysol – Amsterdam, Yr Iseldiroedd, 13 Hydref 2014: "Dylunio Cyffuriau Gwrthfeirysol: datblygiadau diweddar a heriau yn y dyfodol".
 • 2il Seminar Ewropeaidd mewn Feiroleg (EuSeV) – Bertinoro, yr Eidal, 13 Mehefin 2014: "Dylunio cyffuriau rhesymegol: torri tir newydd ar gyfer gwrthfeirysau'r genhedlaeth nesaf".
 • 27ain Cynhadledd Ryngwladol ar Ymchwil Gwrthfeirysol – Raleigh, UDA, 12 Mai 2014: "Rôl Modelu Moleciwlaidd mewn Darganfod Cyffuriau".
 • 26ain Cynhadledd Ryngwladol ar Ymchwil Gwrthfeirysol – San Francisco, UDA, 13 Mai 2013: “O gynllun cyffuriau gwrthfeirysol afresymol i resymegol”.

Pwyllgorau ac adolygu

Prif Olygydd Antiviral Chemistry and Chemotherapy (2016 - )

Anrhydeddau a Dyfarniadau

Aelodaethau proffesiynol

 • Member of the International Society for Antiviral Research.
 • Chair of the Website Committee and Webmaster of the International Society for Antiviral Research
 • Member of the Scientific Advisory Board of Synergy Pharmaceuticals Inc.

Cyhoeddiadau

We are currently unable to retrieve the list of publications. Visit our institutional repository.

Addysgu

 • PH1122  Rôl y fferyllydd mewn ymarfer proffesiynol
 • PH1125 Priodweddau cemegol a biolegol moleciwlau cyffuriau
 • PH2112 Egwyddorion dylunio cyffuriau
 • PH3101 Optimeiddio dyluniad cyffuriau
 • PH3202 Methodoleg ymchwil
 • PH4116  Prosiect ysgoloriaeth neu ymchwil ym maes fferylliaeth
 • PH4117 Gwyddorau fferyllol, ymarfer fferyllol a’r boblogaeth
 • PH3110 Optimeiddio gofal fferyllol
 • Dosbarthiadau labordy; gweithdai Modelu Moleciwlaidd drwy ddefnyddio’r amgylchedd gweithredu moleciwlaidd (Grŵp Cyfrifiadura Cemegol); prosiectau ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Dylunio gyda chymorth cyfrifiadurol, syntheseiddio a datblygu moleciwlau newydd sy'n weithredol yn fiolegol
 • Datblygu meddalwedd modelu moleciwlaidd

Prif ffocws ymchwil fy ngrŵp yw cymhwyso dulliau cyfrifiadurol wrth ddylunio moleciwlau bioactif newydd, yn enwedig ym maes ymchwil gwrthganser a gwrthfeirysol. Ein prif amcan yw cyflymu'r broses o ddarganfod trawiadau newydd sy'n weithredol yn fiolegol y gellir eu hoptimeiddio wedyn i ddarpar ymgeiswyr clinigol, gan gyfuno amrywiaeth o ddulliau yn aml, o gemeg feddyginiaethol glasurol i ddulliau cyfrifiadurol mwy datblygedig. Adlewyrchir natur hynod ryngddisgyblaethol a chydweithredol ein hymchwil yn ein cyhoeddiadau, ac yn y rhwydwaith cenedlaethol a rhyngwladol o gydweithio gweithredol yr ydym wedi’i feithrin dros y blynyddoedd.

Isod, mae prosiect cynrychioliadol sy'n enghreifftio ymagwedd ein hymchwil.

Datblygiad ar gyffuriau gwrth-ganser newydd a hynod arloesol

Mewn cydweithrediad â Dr Richard Clarkson (Sefydliad Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd) a'r Athro Andrew Westwell (Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd), rydym yn datblygu cyfryngau gwrth-ganser newydd ac arloesol. Cydnabuwyd ein cydweithrediad ar y prosiectau hyn gyda chwmni biotechnoleg rhestredig AIM Tiziana Life Sciences, gyda Gwobr Arloesedd mewn Gofal Iechyd 2016.

Llwyfan Dylunio Cyffuriau â Chymorth Cyfrifiadurol Cymru

Rydym yn cynnig cefnogaeth i amrywiaeth o brosiectau darganfod cyffuriau (o adnabod trawiad i optimeiddio plwm) trwy ddarparu arweiniad ar gymhwyso gwahanol fethodolegau gyda chymorth cyfrifiadur.

Prif arbenigedd

 • Methodolegau Dylunio Cyffuriau â Chymorth Cyfrifiadur (Cynllunio cyffuriau yn seiliedig ar strwythur, sgrinio rhithwir, modelu homoleg)
 • Cemeg organig synthetig
 • Sbectrosgopeg ddadansoddol (NMR, sbectrometreg màs)

Fi yw Prif Olygydd Antiviral Chemistry and Chemotherapy

Supervision

Past projects