Ewch i’r prif gynnwys
Dr Michelle Deininger BA, MA, PhD (Cardiff), FHEA

Dr Michelle Deininger

BA, MA, PhD (Cardiff), FHEA

Cyfarwyddwr Dros Dro Dysgu Gydol Oes

Email
deiningermj@cardiff.ac.uk
Telephone
029 2087 0000
Campuses
Building E1.08, 21-23 Senghennydd Road, Cathays, Cardiff, CF24 4AG

Trosolwg

Fel Darlithydd Cydlynol, rwy’n goruchwylio darpariaeth y Dyniaethau mewn Addysg Barhaus a Phroffesiynol yng Nghaerdydd, gan gynnwys Llenyddiaeth Saesneg, Saesneg Iaith, Athroniaeth, Ysgrifennu Creadigol, y Cyfryngau, Astudiaethau Hanesyddol a sawl maes arall.

Cwblheais fy ngradd PhD mewn Llenyddiaeth Saesneg yn 2013. Roedd y gwaith yn mapio traddodiad ffuglen fer menywod o Gymru drwy gyfrwng y Saesneg.

Bywgraffiad

Dychwelais i addysg fel myfyriwr aeddfed, ar ôl cwblhau rhan o’m astudiaethau israddedig yn Adran Addysg Barhaus Prifysgol Rhydychen - sy’n gywerth ag Addysg Barhaus a Phroffesiynol Caerdydd.

Astudiais fy PhD a ariennir gan AHRC ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gwblhau fy nhraethawd ymchwil ym maes ffuglen fer menywod o Gymru drwy gyfrwng y Saesneg.

Rwyf wedi gweithio mewn ystod o leoliadau addysgol, o ehangu mynediad i raglen ddawnus a thalentog chweched dosbarth.

Mae fy swyddi addysg uwch yn cynnwys Tiwtor Ôl-raddedig ar gyfer israddedigion blwyddyn gyntaf Prifysgol Caerdydd (2009-2013), Athrawes yn y Brifysgol mewn Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd (2014-17), Darlithydd mewn Saesneg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd (2014-15), ac Athrawes yn y Brifysgol mewn Llenyddiaeth Saesneg yn Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Prifysgol Caerdydd (2015-16).

Ym mis Hydref 2017, cefais fy mhenodi’n Ddarlithydd Cydlynol yn y Dyniaethau yn adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys y stori fer, ysgrifennu menywod, theori ffeministaidd, beirniadaeth ecolegol, papurau newydd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, rhwydweithiau llenyddol, llenyddiaeth ac addysg uwch, ac ehangu mynediad.

Anrhydeddau a Dyfarniadau

Enwebiad ar gyfer Cymrodoriaeth Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr (2016): Enwebiad gan fyfyrwyr lefel 4 am ragoriaeth addysgu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Athro sy’n Arwr (2015): Cafodd ei ddyfarnu gan Brifysgol Aberystwyth am addysgu, ysbrydoliaeth a chefnogaeth ragorol rhwng Addysg Bellach ac Addysg Uwch.

Papur Ôl-raddedig Gorau, Cymdeithas Astudiaethau Fictoraidd Prydain (2013): Cynhadledd ‘Uneasy Neighbours’, Prifysgol Southampton.

Gwobr Syr Julian Hodge mewn Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Caerdydd (2007): dyfarnwyd £1,000 i’r myfyriwr gyda’r marc cyffredinol uchaf ar lefel israddedig.

Addysgu

Rwy’n cydlynu Llwybrau Naratifau Mewnol i Radd mewn Llenyddiaeth Saesneg, Saesneg Iaith a Chyfathrebu, ac Athroniaeth ar hyn o bryd.

Rwy’n addysgu sawl modiwl ar Naratifau Mewnol gan gynnwys y modiwl craidd, Llenyddiaeth Fewnol, a Ffyrdd Newydd o Ddarllen: Ideoleg a Thestun.

Rwyf hefyd yn addysgu ar Lwybr Ein Cyfryngau, Ein Byd, a Fi a’r Cyfryngau: Rhywedd, Rhywioldeb a Hunaniaeth.

Y Dyniaethau Amgylcheddol

Deininger, Michelle, ‘Protecting the Land, Safeguarding the Future: Ecofeminism, activist women’s writing, and contemporary publishing in Wales’, in The Routledge Companion to Literature and Feminism, edited by Rachel Carroll and Fiona Tolan (Routledge, 2023)

Deininger, Michelle, “Welsh Literature and Ecofeminism” in The Routledge Handbook of Ecofeminism and Literature, ed Douglas A. Vakoch (Routledge, 2022)

Deininger, Michelle, “Young Adult Fiction and Ecofeminism” in The Routledge Handbook of Ecofeminism and Literature, ed Douglas A. Vakoch (Routledge, 2022)

Deininger, Michelle and Gemma Scammell, ‘Extinction is Forever: Ecofeminism and Apocalypse in Louise Lawrence’s Young Adult Fiction’, in Dystopias and Utopias on Earth and Beyond: Feminist Ecocriticism of Science Fiction, ed Douglas A. Vakoch (Routledge, 2021)

Cox, Natalie, and Deininger, Michelle, ‘“Different shades of green”: Elizabeth Gaskell’s EcoGothic Short Fictions’,in Victorian Ecocriticism: The Politics of Place and Early Environmental Justice, ed Dewey W. Hall (Lexington, 2017)

Deininger, Michelle, ‘Pylons, Playgrounds and Power Stations: Ecofeminism and Landscape in 1970s Women’s Short Fiction from Wales’, Ecofeminism in Dialogue, ed. Douglas A. Vakoch and Sam Mickey (Lexington, 2017)

Ysgoloriaeth Ffeministaidd a Ffuglen Fer

Deininger, Michelle, ‘The Short Story in the Twentieth Century’, Cambridge History of Welsh Literature, ed Geraint Evans and Helen Fulton (Cambridge University Press, 2019)

Deininger, Michelle, ‘“I remember these things”: Memory, Misrepresentation and Cultural Tradition in Lynette Roberts’ ‘“Seven Stories”’, in Locating Lynette Roberts: ‘Always Observant and Slightly Obscure’, ed Siriol McAvoy (University of Wales Press, 2019)

Deininger, Michelle, ‘“Life in our villages is practically no life at all”: Sketching the rural-urban shift in nineteenth-century depictions of Wales’, Rural-Urban Relationships in the Nineteenth-Century: Uneasy Neighbours?, ed Barry Sloan and Mary Hammond (Routledge, 2016)

Deininger, Michelle, ‘Legacies of Recuperation: Feminism, Suffrage and the New Woman in the Honno Classics Series’, Latchkey, IV (Spring, 2012)

Deininger, Michelle, ‘“It was forbidden, strictly forbidden”: Contesting Taboo in I Sent a Letter to My Love’, in Mapping the Territory: Critical Approaches to Welsh Fiction in English, ed Katie Gramich (Cardigan: Parthian, 2010)

Addysg a Dosbarth

Deininger, Michelle, ‘Working Class Voices’, Wales Arts Review, 8 April 2018

Deininger, Michelle, ‘From Council Estate to a PhD’, Times Higher Education, 18 April 2018

Rhwydweithiau Menywod Modernaidd

Deininger, Michelle and Claire Flay-Petty, ‘University Connections and Professional Lives’, New Welsh Reader, 119 (Winter 2018)

Deininger, Michelle, and Flay-Petty, Claire, ‘The Cash-Box and The Specimen Tin’, Planet: The Welsh Internationalist (May/June 2017)

Cyhoeddiadau Addysg Uwch

‘Case study: Having the Difficult Conversation: How Retention is being Addressed at Cardiff Met’, with Claire Morgan and Sophie Leslie, Higher Education Academy Strategic Enhancement Programme: Transition, Retention and Attainment, 2016. Available here.

Adolygiadau Dethol

Deininger, Michelle, ‘Review: Tales of the Brothers Grimm at the Sherman’, Wales Arts Review, 3rd December 2022. Available at https://www.walesartsreview.org/tales-of-the-brothers-grimm-at-the-sherman-review/

Deininger, Michelle, ‘Review: Conception: A Novel by Ozgür Uyanik’, Wales Arts Review, 7th December 2020. Available at https://www.walesartsreview.org/books-conception/

Deininger, Michelle, ‘Review: Shards of Light by Emyr Humphreys and Emyr Humphreys by M. Wynn Thomas’, Planet (235), Autumn 2019.

Deininger, Michelle, ‘Review: Ironopolis by Glen James Brown’, Wales Arts Review, 23rd August 2018. Available at https://www.walesartsreview.org/books-ironopolis-by-glen-james-brown/

Beeston, Alix et al, ‘Roundtable: The Problems with Rhondda Rips it Up!’, Wales Arts Review, 5th July 2018. Available at https://www.walesartsreview.org/the-problems-with-rhondda-rips-it-up/

Gwaith mewn Datblygiad

Monograph: Code Red for Humanity: Environmental Catastrophe in Young Adult Fiction (Lexington, 2024)

Deininger, Michelle, ‘Young Adult Literature as Trans Literature’, The Routledge Handbook of Trans Literature (2023/24)

Deininger, Michelle, ‘Rachel Carson: Scientist, Writer, Activist, Ecofeminist’, Oxford Handbook of Ecofeminism (2024)

Deininger, Michelle, ‘Zoë Brigley: “A gaze not cruel but without pity”: Landscape, Violence, and Ecopoetry’, Oxford Handbook of Ecofeminism (2024)

Supervision

Past projects

Meysydd arbenigol

Unedau Ymchwil