Ewch i’r prif gynnwys
Dr Michelle Deininger BA, MA, PhD (Cardiff), FHEA

Dr Michelle Deininger

BA, MA, PhD (Cardiff), FHEA

Co-ordinating Lecturer in Humanities

Email
deiningermj@cardiff.ac.uk
Telephone
029 2087 0000
Campuses
Building E1.08, 21-23 Senghennydd Road, Cathays, Cardiff, CF24 4AG

Trosolwg

Fel Darlithydd Cydlynol, rwy’n goruchwylio darpariaeth y Dyniaethau mewn Addysg Barhaus a Phroffesiynol yng Nghaerdydd, gan gynnwys Llenyddiaeth Saesneg, Saesneg Iaith, Athroniaeth, Ysgrifennu Creadigol, y Cyfryngau, Astudiaethau Hanesyddol a sawl maes arall. Cwblheais fy ngradd PhD mewn Llenyddiaeth Saesneg yn 2013. Roedd y gwaith yn mapio traddodiad ffuglen fer menywod o Gymru drwy gyfrwng y Saesneg.

Bywgraffiad

Dychwelais i addysg fel myfyriwr aeddfed, ar ôl cwblhau rhan o’m astudiaethau israddedig yn Adran Addysg Barhaus Prifysgol Rhydychen - sy’n gywerth ag Addysg Barhaus a Phroffesiynol Caerdydd. Astudiais fy PhD a ariennir gan AHRC ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gwblhau fy nhraethawd ymchwil ym maes ffuglen fer menywod o Gymru drwy gyfrwng y Saesneg. Rwyf wedi gweithio mewn ystod o leoliadau addysgol, o ehangu mynediad i raglen ddawnus a thalentog chweched dosbarth. Mae fy swyddi addysg uwch yn cynnwys Tiwtor Ôl-raddedig ar gyfer israddedigion blwyddyn gyntaf Prifysgol Caerdydd (2009-2013), Athrawes yn y Brifysgol mewn Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd (2014-17), Darlithydd mewn Saesneg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd (2014-15), ac Athrawes yn y Brifysgol mewn Llenyddiaeth Saesneg yn Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Prifysgol Caerdydd (2015-16). Ym mis Hydref 2017, cefais fy mhenodi’n Ddarlithydd Cydlynol yn y Dyniaethau yn adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys y stori fer, ysgrifennu menywod, theori ffeministaidd, beirniadaeth ecolegol, papurau newydd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, rhwydweithiau llenyddol, llenyddiaeth ac addysg uwch, ac ehangu mynediad.

Anrhydeddau a Dyfarniadau

Enwebiad ar gyfer Cymrodoriaeth Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr (2016): Enwebiad gan fyfyrwyr lefel 4 am ragoriaeth addysgu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Athro sy’n Arwr (2015): Cafodd ei ddyfarnu gan Brifysgol Aberystwyth am addysgu, ysbrydoliaeth a chefnogaeth ragorol rhwng Addysg Bellach ac Addysg Uwch.

Papur Ôl-raddedig Gorau, Cymdeithas Astudiaethau Fictoraidd Prydain (2013): Cynhadledd ‘Uneasy Neighbours’, Prifysgol Southampton.

Gwobr Syr Julian Hodge mewn Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Caerdydd (2007): dyfarnwyd £1,000 i’r myfyriwr gyda’r marc cyffredinol uchaf ar lefel israddedig.

Addysgu

Rwy’n cydlynu Llwybrau Naratifau Mewnol i Radd mewn Llenyddiaeth Saesneg, Saesneg Iaith a Chyfathrebu, ac Athroniaeth ar hyn o bryd. Rwy’n addysgu sawl modiwl ar Naratifau Mewnol gan gynnwys y modiwl craidd, Llenyddiaeth Fewnol, a Ffyrdd Newydd o Ddarllen: Ideoleg a Thestun. Rwyf hefyd yn addysgu ar Lwybr Ein Cyfryngau, Ein Byd, a Fi a’r Cyfryngau: Rhywedd, Rhywioldeb a Hunaniaeth.

Penodau mewn Llyfrau ac Adolygiadau

Deininger, Michelle, ‘Pylons, Playgrounds and Power Stations: Ecofeminism and Landscape in 1970s Women’s Short Fiction from Wales’, yn Ecofeminism in Dialogue, gol. Douglas A. Vakoch a Sam Mickey (Lexington, 2018)

Cox, Natalie, a Michelle Deininger, ‘“Different shades of green”: Elizabeth Gaskell’s EcoGothic Short Fictions’, yn Victorian Ecocriticism: The Politics of Place and Early Environmental Justice, gol. Dewey W. Hall (Lexington, 2017)

Deininger, Michelle, ‘“Life in our villages is practically no life at all”: Sketching the rural-urban shift in nineteenth-century depictions of Wales’, Rural-Urban Relationships in the Nineteenth-Century: Uneasy Neighbours?, gol. Barry Sloan a Mary Hammond (Routledge, 2016)

Deininger, Michelle, ‘Legacies of Recuperation: Feminism, Suffrage and the New Woman in the Honno Classics Series’, Latchkey, IV (Spring, 2012). Ar gael yma.

Deininger, Michelle, ‘“It was forbidden, strictly forbidden”: Contesting Taboo in I Sent a Letter to My Love’, yn Mapping the Territory: Critical Approaches to Welsh Fiction in English, gol. Katie Gramich (Cardigan: Parthian, 2010)

Erthyglau Cylchgronau

Deininger, Michelle, ‘Working Class Voices’, Wales Arts Review, 8 Ebrill 2018. Ar gael yma.

Deininger, Michelle, ‘My journey from a council estate to a PhD’, Times Higher Education, 18 Ebrill 2018. Ar gael yma.

Deininger, Michelle a Claire Flay-Petty, ‘The Cash-Box and The Specimen Tin’, Planet: The Welsh Internationalist (Mai/Mehefin 2017)

Cyhoeddiadau ar y gweill

Penodau mewn Llyfrau

Deininger, Michelle, ‘The Short Story in the Twentieth Century’, Cambridge History of Welsh Literature, gol. Geraint Evans a Helen Fulton (Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2018)

Deininger, Michelle, ‘“False Misrepresentations”: Rewriting culture, place and form in the short fiction of Lynette Roberts’, yn Locating Lynette Roberts: ‘Always Observant and Slightly Obscure’, gol. Gareth Evans a Siriol McAvoy (Gwasg Prifysgol Cymru, 2018)

Deininger, Michelle a Gemma Scammell, ‘Extinction is Forever: Ecofeminism and Apocalypse in Louise Lawrence's Young Adult Short Fiction’, yn Ecofeminist Science Fiction, gol. Doug Vakoch (2019)

Rhifynnau wedi’u golygu

Argraffiad anodedig o Kathleen Freeman’s The Intruder and Other Stories (1926) ar gyfer cyfres Honno Press’s Honno Classics. 2021 yw’r dyddiad cyhoeddi tybiedig.

Cyhoeddiadau Addysg Uwch

‘Astudiaeth achos: Having the Difficult Conversation: How Retention is being Addressed at Cardiff Met’, gyda Claire Morgan a Sophie Leslie, Rhaglen Gwella Strategol yr Academi Addysg Uwch: Pontio, Cadw a Chyrhaeddiad, 2016. Ar gael yma.

Supervision

Meysydd arbenigol

Unedau Ymchwil