Ewch i’r prif gynnwys

Peter Thomas

Roedd Dr Peter Thomas, a fu farw ym mis Medi 2014, yn aelod profiadol o Ysgol Saesneg Coleg Prifysgol Caerdydd ac Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth unedig Prifysgol Caerdydd. Roedd yn hanesydd o fri ac yn arbenigo ar y seithfed ganrif ar hugain. Ei brif ddarn o waith oedd Sir John Berkenhead, 1617-1679, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Rhydychen ym 1969. Ar ddiwedd ei yrfa, gwnaeth Peter ymroi ei yrfa i waith Henry Vaughan a’r cyfnodolyn parchus Scintilla, lle bu’n Olygydd am bymtheg rhifyn. Gydag Anne Cluysenaar, ym 1995, trefnodd Peter y Gynhadledd Vaughan gyntaf, a arweiniodd at ddechrau Cymdeithas Vaughan a chyfnodolyn Scintilla. Dathlir cof Peter yng nghyfrol 19 y cyfnodolyn, lle caiff ei sgiliau celfydd, ei frwdfrydedd a’i haelioni eu dwyn i gof. Mae’r gyfrol yn dod i ben gyda ‘choffâd’ pwrpasol i broffesiynoldeb Peter a’i gyfeillgarwch gwerthfawr gyda’r Athro Alan Rudrum, sy’n ategu’r deyrnged deimladwy gan Anne yng nghyfrol 18, ‘Absence, Presence: Recalling Peter Thomas’.

Martin Coyle

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth