Ewch i’r prif gynnwys

Academia meets Practice - Business Day

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Yn ogystal â'r 26ain ICRM 2018, mae Ysgol Busnes Caerdydd yn falch iawn o gynnal Diwrnod Busnes sy'n pontio'r bwlch rhwng y byd academaidd ac ymarfer.

Mae rhifyn 2018 o'r ICRM yn creu, ac yn enwedig cyd-greu, o werth economaidd a chymdeithasol fel thema allweddol. O'r herwydd, bydd y Diwrnod Busnes yn gyfle i academyddion, ymarferwyr, llunwyr polisïau a rhanddeiliaid eraill drafod y ffyrdd y gellir creu 'Gwerth Cyhoeddus' yn lleol ac yn fyd-eang rhwng sefydliadau gwahanol ond ymgysylltedig.

Bydd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau cyweirnod gan yr Athro Timo Meynhardt, deiliad Cadair Seicoleg Busnes ac Arweinyddiaeth Dr Arend Oetker yn Ysgol Rheolaeth Graddedigion HHL Leipzig.

Yn ogystal â phrif gyflwyniadau, bydd y diwrnod yn cynnwys trafodaethau panel a gweithdai gyda'r nod o helpu'r Ysgol Busnes i weithio'n ymarferol gyda'i phartneriaid i greu gwerth a rennir.

Mae'r ffi cynrychiolwyr ar gyfer y collocwiwm academaidd yn cynnwys cofrestru ar gyfer y Diwrnod Busnes.

Ar gyfer cydweithwyr yn y Diwydiant sy'n mynychu'r Diwrnod Busnes yn unig, mae manylion ar sut i gofrestru ar gael ar ein tudalen gofrestru.