Ewch i’r prif gynnwys

Keynote speakers

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dydd Mercher 12 Medi 2018 - Collocwiwm Academaidd

Andreas Eggert

Prif Sesiwn: "Creu Gwerth mewn Perthnasoedd Busnes: Safbwynt Integreiddiol"

Andreas Eggert

Andreas Eggert yw Athro Marchnata Prifysgol Paderborn yn yr Almaen. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Cynghori Rhyngwladol Adran Farchnata Ysgol Fusnes Copenhagen (CBS).

Rhwng 2013 a 2015, roedd ganddo swydd ychwanegol fel Cynghorydd Ymchwil Strategol yn Ysgol Fusnes Prifysgol Newcastle yn y DU ac mae wedi bod yn Athro Gwadd ac yn Ysgolhaig Ymweld ym Mhrifysgol Sydney yn Awstralia, Prifysgol Toulouse yn Ffrainc, a Phrifysgol Ljubljana yn Slofenia.

Mae diddordebau ymchwil yr Athro Eggert yn canolbwyntio ar strategaethau ar gyfer creu a phriodoli gwerth mewn perthnasoedd busnes. Mae ei waith wedi ymddangos mewn:

 • Cylchgrawn Marchnata
 • Cylchgrawn yr Academi Gwyddor Marchnata
 • Cylchgrawn Rhyngwladol Ymchwil mewn Marchnata
 • Journal of Service Research
 • Cylchgrawn Rheolaeth Gwasanaeth
 • Journal of Supply Chain Management
 • Cylchgrawn Ymchwil Busnes
 • Cylchgrawn Marchnata Ewropeaidd
 • Rheoli Marchnata Diwydiannol
 • Cylchgrawn Marchnata Busnes-i-Fusnes
 • Cylchgrawn Busnes a Marchnata Diwydiannol

Mae ei ymchwil wedi ennill nifer o wobrau papur gorau a chyda mwy na 8,000 o ddyfyniadau Google Scholar, mae ei erthyglau ymhlith y cyhoeddiadau a ddyfynnir amlaf yn eu maes.

Mae'r Athro Eggert ar fwrdd golygyddol Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Business-to-Business Marketing, Industrial Marketing Management, a Journal of Business Market Management. Mae'n aelod o Gymdeithas Marchnata America a'r Academi Marchnata Ewropeaidd. Mae'r Athro Eggert wedi ymgynghori a hyfforddi cwmnïau mawr a chanolig ac mae wedi dysgu cyrsiau academaidd ar lefel PhD, Meistr, a Baglor yn yr Almaen, Ffrainc, y Ffindir a Slofenia.

Dydd Iau 13 Medi 2018 - Colocwiwm Academaidd

Bob Doherty

Prif Sesiwn: "Pawb gyda'i gilydd? Sut mae strategaethau sefydliadol yn gwella neu'n lleihau'r lles cyffredin."

Bob Doherty

Mae Bob Doherty yn Athro Marchnata a Chadeirydd Agrifood ym Mhrifysgol Efrog ac yn arwain rhaglen ymchwil ryngddisgyblaethol 4 blynedd ar wydnwch bwyd o'r enw 'IKnowFood' (Global Food Security a gyllidir). Bob hefyd yw'r arweinydd thema ymchwil ar gyfer bwyd yn Sefydliad Ymchwil Cynaliadwyedd Amgylcheddol Efrog (YESI).

Mae Bob yn arbenigo mewn ymchwil ar sefydliadau hybrid sef agweddau marchnata a rheoli arloeswyr masnach deg a mentrau cymdeithasol. Mae Bob yn aelod o'r pwyllgorau trefnu ar gyfer y Gynhadledd Ymchwil Arloesi Cymdeithasol Ryngwladol (ISIRC) ac mae'n olygydd sefydlol emeritws y Social Enterprise Journal (a gyhoeddwyd gan Emerald).

Mae Bob wedi cyhoeddi ar fenter gymdeithasol yn y Journal of Business Ethics, International Journal of Management Reviews, Business History Journal a Journal of Strategic Marketing. Ef hefyd oedd awdur y llyfr testun cyntaf mewn rheoli mentrau cymdeithasol o'r enw 'Management for Social Enterprise'.

Ar hyn o bryd mae'n ymddiriedolwr ar fwrdd y Sefydliad Masnach Deg. Cyn symud i'r byd academaidd treuliodd Bob 5 mlynedd fel Pennaeth Gwerthu a Marchnata yn yr arloeswr menter gymdeithasol Masnach Deg Divine Chocolate Ltd.

Dydd Gwener 14 Medi 2018 - Academia yn cyfarfod Diwrnod Busnes "Adeiladu Gwerth Cyhoeddus"

Timo Meynhardt

Prif Sesiwn: "Dyfodol Gwerth y Cyhoedd: Arwain ar gyfer Canlyniadau"

Timo Meynhardt

Mae Timo Meynhardt (Dr, Prifysgol St Gallen) yn Athro Seicoleg Busnes ac Arweinyddiaeth yn Ysgol Rheolaeth Graddedigion HHL Leipzig, yr Almaen, ac yn rheolwr gyfarwyddwr y Ganolfan Arweinyddiaeth a Gwerthoedd mewn Cymdeithas ym Mhrifysgol St Gallen, y Swistir. Cyn dychwelyd i'r byd academaidd bu'n gweithio am bum mlynedd fel arbenigwr practis yn McKinsey & Company, Inc. yn Berlin.

Yn ei ymchwil, mae Timo yn cysylltu pynciau seicolegol a rheoli busnes, yn enwedig ym meysydd rheoli Gwerth Cyhoeddus a diagnosteg cymwysedd. Mae Timo yn cyhoeddi'r Atlas Gwerth Cyhoeddus ar gyfer yr Almaen a'r Swistir, sy'n gwneud cyfraniad at les cyffredin y cwmnïau a'r sefydliadau mwyaf yn dryloyw.

Datblygodd hefyd Gerdyn Sgorio Gwerth Cyhoeddus, a ddefnyddir mewn busnes, gweinyddiaethau a chyrff anllywodraethol. Mae ei erthyglau yn ymddangos mewn sawl cyfnodolyn fel:

 • Journal of Business Research
 • Journal of Public Administration Research and Theory
 • Rheolwr Busnes Harvard
 • International Public Management Journal
 • International Journal of Public Administration
 • Journal of Management Development