Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Gwleidyddiaeth Fyd-eang a'r Rhyngrwyd

Fforwm ymchwil academaidd sy’n arwain gwaith ysgolheigaidd arloesol ac ymchwil ynghylch polisïau sy’n cyfrannu at drafodaeth fyd-eang am bolisïau’r rhyngrwyd ar draws rhanddeiliaid, sefydliadau rhyngwladol, sefydliadau cymdeithas sifil a chyrff llywodraethol.

Rydym yn cynnal gwaith academaidd ac ymchwil ynghylch polisïau sy'n cyfrannu at y drafodaeth fyd-eang am y polisi y rhyngrwyd.

Newyddion diweddaraf

Internet

GIGARTS2018 Conference

13 Ebrill 2018

Overcoming Inequalities in Internet Governance: framing digital policy capacity building strategies

Cardiff University Main Building

Job Opportunities

19 Ebrill 2018

Job Opportunities

Dr Andrea Calderaro speaking at the House of Lords International Relations Committee.

Testimony at the House of Lords on Cybersecurity and Foreign Policy

4 Mawrth 2018

Dr Andrea Calderaro speaking at the House of Lords International Relations Committee

Rhagor o wybodaeth am bwy ydym ni a beth ydym ni’n ei wneud.

Gweld crynodeb o'n prosiectau ymchwil diweddar.

Rydym yn cynnal ymchwil i’r berthynas amlgyfeiriol rhwng y gwleidyddiaeth fyd-eang a’r rhyngrwyd.

Mae ein haelodau yn arbenigo mewn diogelwch byd-eang, hawliau dynol, llywodraethu rhyngrwyd, y gyfraith, y cyfryngau a gwleidyddiaeth.

Darllenwch am ein hymchwil diweddaraf, cynadleddau, ymddangosiadau yn y cyfryngau a sgyrsiau cyhoeddus.