Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Gwleidyddiaeth Fyd-eang a'r Rhyngrwyd

Fforwm ymchwil academaidd sy’n arwain gwaith ysgolheigaidd arloesol ac ymchwil ynghylch polisïau sy’n cyfrannu at drafodaeth fyd-eang am bolisïau’r rhyngrwyd ar draws rhanddeiliaid, sefydliadau rhyngwladol, sefydliadau cymdeithas sifil a chyrff llywodraethol.

Rydym yn cynnal gwaith academaidd ac ymchwil ynghylch polisïau sy'n cyfrannu at y drafodaeth fyd-eang am y polisi y rhyngrwyd.

Newyddion diweddaraf

Cardiff University Main Building

Job Opportunities

19 Ebrill 2018

Job Opportunities

Internet

GIGARTS2018 Conference

13 Ebrill 2018

Overcoming Inequalities in Internet Governance: framing digital policy capacity building strategies

Dr Andrea Calderaro speaking at the House of Lords International Relations Committee.

Testimony at the House of Lords on Cybersecurity and Foreign Policy

4 Mawrth 2018

Dr Andrea Calderaro speaking at the House of Lords International Relations Committee

Rhagor o wybodaeth am bwy ydym ni a beth ydym ni’n ei wneud.

Gweld crynodeb o'n prosiectau ymchwil diweddar.

Rydym yn cynnal ymchwil i’r berthynas amlgyfeiriol rhwng y gwleidyddiaeth fyd-eang a’r rhyngrwyd.

Mae ein haelodau yn arbenigo mewn diogelwch byd-eang, hawliau dynol, llywodraethu rhyngrwyd, y gyfraith, y cyfryngau a gwleidyddiaeth.

Darllenwch am ein hymchwil diweddaraf, cynadleddau, ymddangosiadau yn y cyfryngau a sgyrsiau cyhoeddus.