Ewch i’r prif gynnwys

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER)

Mae CITER yn ganolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes trwsio, adfywio ac adsefydlu meinwe, gan ganolbwyntio ar ymchwil ryngddisgyblaethol, addysg ac ymarfer clinigol.

Peirianneg Meinweoedd (MSc)

Rydym wedi cynnig y rhaglen MSc hon ers 2006. Bwriedir iddi fod ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau profi heriau ysgogol ymchwil rhyngwyneb ym maes peirianneg a thrwsio meinweoedd.

Mae ein hymchwil wedi ei rhannu’n dri grŵp - gwyddoniaeth bôn-gelloedd, peirianneg a thrwsio meinweoedd, a throsi clefydau.

Porwch drwy ein cyfeirlyfr o arbenigwyr ym maes peirianneg a thrwsio meinwe.

Byddwn yn annog pob ymchwilydd ifanc i wneud cais am arian CITER. Mae’n eithriadol o galonogol ac yn symbyliad pwysig i ymchwilydd gyrfa gynnar fel fi gael dyfarniad mor nodedig, Rwy’n hollol bendant y bydd effaith y dyfarniad hwn ar fy aeddfedrwydd proffesiynol a’m hannibyniaeth fel ymchwilydd yn hirdymor, ac yn cael cydnabyddiaeth ryngwladol.

Elena Koudouna, Gwobr Ymchwilydd Ifanc 2018

Newyddion diweddaraf

rehab game

STEMlive 2019 - CITER

26 Mehefin 2019

CITER exhibited at Cardiff University's annual STEMlive event which took place between 19-20 June 2019 at the National Museum of Wales.

seedcorn 2

Seedcorn Bursary Funding 2019 - call 2

19 Mehefin 2019

Congratulations to Dr Mohammad Al-Amri from the School of Healthcare Sciences on his successful application to receive funding as part of the second call for the CITER Seedcorn bursary 2018-2019.

word art

CITER Research Workshop - Digital Technology Rehabilitation

30 Mai 2019

The CITER Research Workshop on Digital Technology Rehabilitation took place on 10 April 2019.

Rydym yn cymryd rhan mewn nifer cynyddol o ddigwyddiadau allgymorth bob blwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys digwyddiadau cyhoeddus, ymweliadau CITER ag ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â digwyddiadau Prifysgol Caerdydd.

Bwrsariaethau a gwobrau

Mae dyfarniadau a bwrsariaethau yn rhoi cyfleoedd i’n haelodau ddatblygu syniadau ymchwil newydd oddi mewn i gylch gorchwyl eang peirianneg, trwsio ac adsefydlu meinwe.

Fe wnaeth y dyfarniad fy ngalluogi i deithio fel Cymrawd Ymchwil gwadd at fy nghydweithiwr am rai dyddiau bob mis, ynghyd â mynychu sawl cynhadledd gysylltiedig i gyflwyno fy ngwaith. Mae’r fwrsariaeth hon wedi bod yn gam cyntaf pwysig tuag at ddatblygu’r dechnoleg hon i’w defnyddio yng Nghaerdydd a chychwyn ar raglen o waith ymchwil annibynnol.

Dr Rebecca Hemming, Prosiect Ymchwil