Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltwch â'n timau busnes

Os oes angen cyngor ac arweiniad arbenigol arnoch am weithgareddau ar gyfer busnesau sydd gennym, cysylltwch â ni.

Mae modd cysylltu â’n timau o hyd yn ystod cyfnod pandemig y Coronafeirws (COVID-19) ac maent ar gael i weithio gyda phob sefydliad a diwallu eich anghenion yn ystod yr adeg heriol hon. Gallwn eich helpu, p’un a ydych am amrywio eich darpariaeth, cael help arbenigol gyda datblygu ateb i’r Coronafeirws (COVID-19) neu ddefnyddio’r amser hwn i ystyried yr opsiynau a’r adnoddau sydd ar gael.

Mae ein tîm Ymgysylltu Busnes a Phartneriarthau yn cefnogi sefydliadau, sy’n amrywio o BBaChau i gwmnïau aml-wlad yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector, i ymgysylltu â’n Prifysgol. O gael gafael ar arbenigedd a chyfleoedd am gyllid ar y cyd at ddibenion ymchwil a datblygu, i gefnogi sefydliadau i gael gafael ar dalent a datblygu rhaglenni sgiliau.

Ymholiadau busnes

Ebost ymholiadau busnes

Ymgynghoriaeth a gwasanaethau

Nadia Davies

Swyddog Ymchwil a Data

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

Clare Deane

Rheolwr Arloesi a Menter

Victoria Harris

Swyddog Ymgysylltu a Phartneriaethau Busnes

Nadine Payne

Rheolwr Ymgysylltu a Phartneriaethau Busnes

Audra Smith

Rheolwr Partneriaethau Strategol

Paul Thomas

Rheolwr Busnes

Y Rhwydwaith Arloesedd

Ebost y Rhwydwaith Arloesedd

Sarah Hughes

Swyddog Ymgysylltu Busnes - Marchnata, Cyfathrebu a Digwyddiadau

Caglar Ozturk

Cynorthwyydd Gweinyddol

  • Telephone+44 29208 75270

Trwyddedu a chwmnïau deillio

Ebost trwyddedu a busnesau deillio

Eryl Francis

Rheolwr Datblygu Masnachol

  • Telephone+44 (0)29 2087 9295

Hyfforddi a datblygu

Cyswllt hyfforddi a datblygu

Cynadleddau

Cyswllt cynadleddau