Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltwch â'n timau busnes

Os oes angen cyngor ac arweiniad arbenigol arnoch am weithgareddau ar gyfer busnesau sydd gennym, cysylltwch â ni.

Mae modd cysylltu â’n timau o hyd yn ystod cyfnod pandemig y Coronafeirws (COVID-19) ac maent ar gael i weithio gyda phob sefydliad a diwallu eich anghenion yn ystod yr adeg heriol hon. Gallwn eich helpu, p’un a ydych am amrywio eich darpariaeth, cael help arbenigol gyda datblygu ateb i’r Coronafeirws (COVID-19) neu ddefnyddio’r amser hwn i ystyried yr opsiynau a’r adnoddau sydd ar gael.

Mae ein tîm Arloesi ac Ymgysylltu â Busnes yn cefnogi sefydliadau, sy’n amrywio o BBaChau i gwmnïau aml-wlad yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector, i ymgysylltu â’n Prifysgol. O gael gafael ar arbenigedd a chyfleoedd am gyllid ar y cyd at ddibenion ymchwil a datblygu, i gefnogi sefydliadau i gael gafael ar dalent a datblygu rhaglenni sgiliau.

Ymholiadau busnes

Ebost ymholiadau busnes

Ymgynghoriaeth a gwasanaethau

Nadia Davies

Swyddog gweinyddol

  • Telephone+44 (0)29 2087 4838

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

Nadine Payne

Swyddog datblygu busnes

  • Telephone+44 (0)29 2087 9266

Cheryl Moore

Innovation manager, Scale Up Programme

  • Telephone+44 (0)29 2087 9297

Paul Thomas

Rheolwr Busnes

  • Telephone+44 (0)29 2087 5882

John Hilton

Swyddog datblygu busnes

  • Telephone+44 (0)29 2087 9282

Audra Smith

Business engagement manager and Innovation Advisor for the Scale-Up Programme

  • Telephone+44(0)29 2251 0554

Emily Travis

Business engagement and partnerships officer

Y Rhwydwaith Arloesedd

Ebost y Rhwydwaith Arloesedd

Sarah Brajer-Hughes

Swyddog datblygu busnes

  • Telephone+44 (0)29 2087 0952

Caglar Ozturk

Administrative Assistant

  • Telephone+44 29208 75270

Trwyddedu a chwmnïau deillio

Ebost trwyddedu a busnesau deillio

Eryl Francis

Rheolwr Datblygu Masnachol

  • Telephone+44 (0)29 2087 9295

Hyfforddi a datblygu

Cyswllt hyfforddi a datblygu

Cynadleddau

Cyswllt cynadleddau