Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio

Mae ein partneriaethau agos yn rhoi cymorth ar draws ystod enfawr o anghenion ymchwil, addysgiadol a gweinyddol.

Er mwyn gwella ein gallu i gynnig gwasanaethau cyfrifiadura ymchwil o safon fyd-eang, rydym yn ceisio meithrin perthynas waith agos â:

  • sefydliadau tebyg a arweinir gan ymchwil
  • fforymau cenedlaethol a rhyngwladol perthnasol a grwpiau diddordeb arbennig
  • cyrff ariannu ac elusennau perthnasol
  • sefydliadau gwleidyddol perthnasol
  • unigolion a sefydliadau eraill y gallwn gydweithredu â hwy er mwyn creu manteision i’r naill ochr fel y llall.

Partneriaid presennol

Dod yn bartner

Rydym yn croesawu ymholiadau partneriaeth o fewn y Brifysgol a’r tu allan iddi.

Uwch-gyfrifiadura ar gyfer Ymchwil