Skip to content
Skip to navigation menu

 

Cardiff, Wales and the Sea

Speaker: Professor John Hines

Starts: 19 October 2013

MOROL

A conference organized by MOROL/Institute of Welsh Maritime Studies, 'Cardiff, Wales and the Sea', is taking place in the Pierhead Building, Cardiff Bay, on Saturday 19 October.

Professor John Hines (SHARE) will be speaking on 'Cardiff and the sea: the influence of the maritime connexions on the city', in Welsh, with simultaneous translation.

The conference is open to all and admission is free but advance booking is required.

For further details see morol.eu/Cynhadledd%20Conference%202013.pdf

Cynhelir cynhadledd trefnwyd gan MOROL/Sefydliad Astudiaethau Morwrol Cymru, 'Caerdydd, Cymru a'r Môr', yn adeilad Pierhead, Bae Caerdydd, Dydd Sadwrn 19 Hydref.

Bydd Yr Athro John Hines (SHARE) yn rhoi darlith am 'Caerdydd a'r môr: dylanwad cysylltiadau morol ar y ddinas'.

Mae'r cyfarfod yn agor i bawb ond rhaid cofrestru o flaen llaw.

Am ragor o fanylion, gweler morol.eu/Cynhadledd%20Conference%202013.pdf

Pierhead Buiding, Cardiff Bay

Other information

Open To: Public

Sponsors

Sponsored by: MOROL/Institute of Welsh Maritime Studies