Skip to content
Skip to navigation menu

Croeso i’r Gwasanaethau Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd ym Mhrifysgol Caerdydd

Cardiff University offers  first class translation and interpreting services

Rydyn ni wrth ein bodd yn cynnig gwasanaeth cyfieithu a chyfieithu ar y pryd o’r radd flaenaf – a hwnnw wedi bod yn ateb anghenion unigolion a chwmnïau ers 10 mlynedd a rhagor. Mae safon uchel y gwaith cyfieithu mewn ysgrifen ac ar lafar yn gyson â’r enw da sydd gan Brifysgol Caerdydd yn rhyngwladol ar sail ansawdd ei gwaith.

Y bartneriaeth berffaith

Rydyn ni’n gwarantu y caiff eich cyfieithiad ei wneud gan siaradwr brodorol ac rydyn ni’n gofalu ein bod yn dewis cyfieithydd i ateb eich anghenion penodol. Mae pob un o’n cyfieithwyr proffesiynol, profiadol yn aelodau o’r Institute of Translators and Interpreters (ITI) neu o’r Chartered Institute of Linguists (IoL).

Yr un dasg yn rhy fach

Rydyn ni’n fodlon ystyried unrhyw iaith ac unrhyw bwnc, gan fod gan ein tîm y sgiliau a’r wybodaeth i fynd i’r afael ag unrhyw anghenion sydd gennych o ran cyfieithu – ac ni fydd yr un dasg yn rhy fach. Rydyn ni’n cynnig prisiau cystadleuol ac rydyn ni’n ddigon bodlon rhoi dyfynbris ichi yn rhad ac am ddim, heb rwymedigaeth.

Mae gwasanaethau cyfieithu ar y pryd a prawfddarllen ar gael hefyd drwy wneud cais.

Cyfieithiadau ardystiedig

Oes arnoch chi angen cyfieithiad ardystiedig – ar gyfer tystysgrif briodas efallai, neu fisa neu dystysgrif gymwysterau? Peidiwch â phoeni: gall ein cyfieithiadau i gyd gael eu hardystio.

Diddordeb?

Mae’n hawdd gofyn am ddyfynbris. Munud neu ddwy sydd eu hangen i lenwi’r ffurflen ar-lein isod.