Skip to content
Skip to navigation menu

Gweithdai Technoleg Ddysgu AM DDIM i Fyfyrwyr

NC031681

Yn ystod mis Chwefror a Mawrth 2014 bydd y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn rhedeg cyfres o weithdai YN RHAD AC AM DDIM i fyfyrwyr ynglŷn â’r pynciau a ganlyn:

Bydd dyddiadau ac amserau’r sesiynau a’r wybodaeth am archebu lle yn cael eu rhestru yma cyn gynted ag y caiff y manylion eu cadarnhau.