Dinas fywiog

Canolfan Mileniwm Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru

Yn fywiog, hyderus a chosmopolitaidd, mae dinas Caerdydd yn cynnig rhywbeth i bawb. O gyffro'r bywyd dinesig i heddwch a thawelwch yr arfordir a'r cefn gwlad cyfagos.

Bywyd diwylliannol a chymdeithasol amrywiol

Chapter Arts Centre

Atyniadau diwylliannol

Rhan o'ch profiad yn dod i ddinas newydd yw dysgu am ei hanes a'i chelfyddyd.

Canolfan Mileniwm Cymru

Adloniant

Fel prifddinas a dinas myfyrwyr, mae gan Gaerdydd amrywiaeth o adloniant fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Cardiff Bay

Lleoliad a thrafnidiaeth

Mae Caerdydd wedi'i lleoli ar arfordir De Cymru, tua 145 milltir i'r gorllewin o Lundain.

Dwy fenyw yn cerdded trwy arcêd yn cario bagiau siopa

Siopa

Mae gan Gaerdydd un o ganolfannau siopa mwyaf y DU sy'n denu tua 40 miliwn o siopwyr yn flynyddol.

Principality Stadium against a bright blue sky.

Chwaraeon

Mae chwaraeon yn rhan fawr o ddiwylliant Caerdydd ac yn boblogaidd iawn gan fyfyrwyr lleol a thramor.

Clapboard with 'Doctor Who: Director - Joe Ahearne, Camera - Ernie Vincze' printed on it

Teledu a ffilm

Un o ddiwydiannau mwyaf ffyniannus Caerdydd. Mae cyfresi poblogaidd fel Doctor Who a Sherlock yn ffilmio'n y brifddinas.

Campus map

Ble mae Caerdydd?

Mae Caerdydd yn Ne Cymru, a bron i ddwy awr ar y trên o Lundain.