Explore Cardiff University

Consumer Anxieties about Food

Professor Peter Jackson, The University of Sheffield, Department of Geography
Tuesday 26th November 2013 - 5:30pm
Committee Rooms, Glamorgan Building

Public lecture hosted by the Innovation and Engagement Unit and endorsed by the Environment Research Group

Food safety and food security are priority issues throughout Europe at present, the subject of intense governmental concern, public interest and media speculation. 

This presentation draws on the findings of a recently-completed study which examined consumer anxieties about food from the global scale of international food markets to the domestic scale of individual households.

---------------------------------------------------------------

Pryderon Defnyddwyr am Fwyd

Yr Athro Peter Jackson, Prifysgol Sheffield, Adran Daearyddiaeth
Nos Fawrth 26 Tachwedd 2013 - 5:30pm
Ystafelloedd Pwyllgor, Adeilad Morgannwg
 

Darlith gyhoeddus yn cael ei threfnu gan yr Innovation and Engagement Unit

Mae diogelwch a sicrwydd bwyd yn faterion o flaenoriaeth ledled Ewrop ar hyn o bryd, ac yn destun pryder mawr gan lywodraethau, diddordeb gan y cyhoedd a dyfalu gan y cyfryngau. 

Mae’r cyflwyniad hwn yn defnyddio darganfyddiadau astudiaeth a gwblhawyd yn ddiweddar a oedd yn archwilio pryderon y cyhoedd am fwyd, o raddfa fyd-eang marchnadoedd rhyngwladol i raddfa teuluoedd unigol yn eu cartrefi.